Gemensamhetsdag – Loppis & vindsröjning

Lokomobilen bjuder in till kvarterets ”Gemensamhetsdag” Lördagen den 8 september kl. 10.00. Dagen avslutas med gemensam grillning ca 15.00. Vindsröjning! På kvarterets årliga gemensamhetsdag har vi tema vindsröjning. Passa på att röja ut dina garderober och vindsförråd! I kvarteret kommer vi att hålla loppis – fritt för medlemmar att ställa ut bord längs med gångbanan…

Cykelstyre med vit tejpbit

Cykelrensning

Dags för en cykelrensning På Gemensamhetsdagen den 8:e september kommer vi att utföra en cykelrensning bland alla parkerade cyklar i samtliga ställ och utrymmen. Det gäller alltså i cykelställ utomhus, och nere i garaget. Under vecka 35 kommer samtliga cyklar att märkas upp med vitt tejp. De cyklar som den 8:e september fortfarande har kvar…