Målarna

Målarna är på väg

Underhållsarbete av utemiljön Vecka 32 beräknar Schööns Måleri starta med underhållsarbetet av vår utemiljö. För alla er med marklägenheter med staket gäller att ni själv byter de brädor som behöver bytas ut. Först därefter kan målarna starta. Föreningen står för all ommålning. Dock måste ni göra staket och förrådsbyggnader fria från växtlighet så att målarna…