Utemiljön

Äntligen är vi klara med underhållet av utemiljön

Underhållsarbetet är klart Underhållsarbetet av föreningens utemiljö är i stort sätt klart. Det återstår några få byten av balkar och överliggare i gångarna mellan våra hus, samt att byta till tryckimpregnerat virke över garagenedfarten. Det har tyvärr tagit betydligt längre tid än beräknat och har också tydliggjort behovet av att samarbeta inom vår föreningen, vilket har…