Medlemsservice

“Medlemsservice”

“Medlemsservice” Som ett led i att förbättra och snabba upp kommunikationen mellan medlemmar och styrelse lanserar vi nu en speciell mailtjänst. Denna är för felanmälan och akuta ärenden och kommer att bevakas av samtliga styrelseledamöter. Vår ambition är att detta ska snabba upp hanteringen av akuta situationer främst beträffande service och tjänster som berör oss…