Stadgar & ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler I samband med att vi uppdaterade våra stadgar fann vi det också nödvändigt att se över våra ordningsregler. Dessa är nu slutligen godkända av styrelsen och är tillgängliga under Regler här på vår webb. Är du osäker på vad som gäller i vår förening är stadgar och ordningsregler en utomordentlig kvällslektyr. Du hittar…