Återigen värme i våra hus

Återigen värme i husen

Återigen värme i husen Idag, 2018-09-13, startades återigen värmen efter sommaren. Utetemperaturen, framförallt nattetid, ligger nu på den nivån att det är dags. Under sommaren har vi haft värmen helt avstängd för första gången, vilket möjliggjordes av installationen av delvis ny reglerutrustning i våras. Det har gjort att vår gasförbrukning har varit lägre än någonsin. Jämfört…