Kallelse till Extra Stämma 2018-11-21

Kallelse till Extra Stämma 2018-11-21 Härmed kallas samtliga medlemmar till extra stämma. Stämman kommer att behandla vår installation av solpanel för solenergi under 1:a kvartalet 2019. Styrelsen har arbetet med detta projekt i drygt 3 år och nu är vi framme vid att ta det finala steget och installera solpaneler på samtliga våra 3 tak.…