Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack till Bengt-Olle och Zoran Bengt-Olle Fellert och Zoran Trajkovic som har suttit i styrelsen under det gångna året väljer nu att lämna sina uppdrag. Styrelsen vill tacka er för ert engagemang och den drivkraft som ni har haft. Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans med er och vi, samt föreningen, är väldigt…