Motioner

Motioner för 2022

Påminnelse Föreningen brukar ha den årliga stämma till våren och för att styrelsen ska hinna titta på inkommande motioner, så ber vi om att få påminna om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 april. Beståndsdelarna i motionen ska vara: 1. Kort rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. 2. Introduktion – kort…