container

Container över helgerna

Julsopor Från 2022-12-23 t.o.m. 2023-01-09 kommer det finns en container uppställd vid rondellen. Containern töms 1 gång, under tiden som den står här. Använd gärna containern i första hand. Container…

Läs mer
Cykelstyre med vit tejpbit

Cykelrensning

Cykelrensning Vi kommer att rensa upp bland alla parkerade cyklar i samtliga ställ ut med Badvägen samt i våra cykelförråd i garaget. Under vecka 41 kommer samtliga cyklar att märkas…

Läs mer
Fönsterputsning

Nu pausar vi fönsterputsningen

Nu pausar vi fönsterputsningen Pga ökade kostnader för föreningen på både el och gas, har styrelsen beslutat att pausa fönsterputsning i lägenheterna tills vidare. Denna extratjänst är inte ekonomiskt försvarbar…

Läs mer

Installation av brandlarm

Installation av brandlarm Assemblin kommer att påbörja installationen av brandlarm under vecka 38. De börjar på Badvägen 12 och fortsätter därefter med 14 och 16. Installationen i varje huskropp beräknas…

Läs mer

Pergolorna

Pergolorna Brf Kalkbrottet har tillsammans med Brf Stationsparken tagit ett gemensamt beslut om att genomföra en demontering av översta delen av de fyra pergolorna som finns mellan våra hus. Anledningen är…

Läs mer