Föntserputsning

Utfall fönsterputs 2018-08-21–23

Utfall fönsterputs 2018-08-21–23 Nu i veckan fick vi återigen våra fönster putsade i lägenheterna. Vi hoppas att alla ni som väljer att få putsat är nöjda med arbetet. Den här gången valde 10 medlemmar att inte få detta gjort av Mats Fönsterputs. 4 medlemmar valde aktivt att inte få gjort det, och 6 medlemmar var…

energikonsumtion

El & Gas jan-juli

El & Gas jan-juli För första gången publicerar vi hur vår energikonsumtion utvecklats så här långt i år. Förhoppningsvis bidrar det till en ökad förståelse för hur utomhustemperaturen påverkar våra boendekostnader. Datan är en jämförelse mellan åren 2016-2018 Som ni alla kan se hade vi en förhållandevis kall mars månad men också på senare tid…

Nytt Bredbandsavtal

Nytt Bredbandsavtal Äntligen är vi i hamn med ett nytt uppdaterat kombinerat bredband/TV/telefon avtal. Det har inte varit helt enkelt, och vi har varit igenom ett flertal alternativ, både på egenhand och genom en upphandling. Vi har kollat på Telia, Telenor/Bredbandsbolaget, Com Hem, Bahnhof mfl. Vi hade endast 2 önskemål. Billigare och bättre än idag.…

Projekt

2 projekt som vi startar upp nu

2 projekt som vi startar upp nu Under sommaren startar vi upp 2 projekt i föreningen. VärmebalanseringVi har satt igång projektet värmebalansering som syftar till att få jämnare temperatur i lägenheten men framförallt att undvika olika temperaturer i olika lägenheter. Det är vår förhoppning att kunna realisera detta under de varma sommarmånaderna så att vi…

Beslutsklubban

Stämman för verksamhetsåret 2017

Stämman för verksamhetsåret 2017 Det var onekligen glädjande att se så många på vår stämma 2018-04-23 – 36 närvarande medlemmar och en fullmakt… Väldigt trevligt! Vi hopppas också att året smørrebrøde smakade lika bra som fjolårets. Det lät som om ni alla hade trevligt och hade likadana samtal och diskussioner. Styrelsen, som ni valde på…

Fönsterputsning

Fönsterna putsas inför julen i slutet av november

Nu är det återigen dags för fönsterputsning Den 27:e, 28:e och 29:e november kommer Mats Fönsterputs hit och gör fint lagom till 1:a advent och ljusstakarnas och julpyntets utplacering Fönsterputsning av lägenheten ingår i månadsavgiften FAST det är frivilligt att utnyttja den. Det går således inte att avtala speciella tider med Mats Fönsterputs utan det…

Avloppet

Avloppen i våra 3 hus

Avloppen i våra 3 hus Vi har nu genomfört en omfattande besiktning med filmning i ett antal lägenheter i föreningens hus nr 12. Filmningarna visa, förutom fel och brister, på fall och rörkopplingar även på att avloppen innehåller onormalt stora rester av fett och andra ämnen, som definitivt inte bör finnas i ett avlopp. Filmningarna…

Earth Hour

Nu inför vi Earth Hour i garaget 24/7

Nu inför vi Earth Hour i garaget 24/7 I vår ambition att försöka göra vår förening klimatsmart har vi redan vidtagit ett par åtgärder. Genom att konsekvent använda LED-lampor i våra armaturer sänker vi våra gemensamma elkostnader med drygt 30% per år. Vi har dessutom bytt från Naturgas till Biogas och gör på så vis…