Maria Turvin

Ordförande
Badvägen 16
0736-557524

Bengt Cederblad

Vice ordförande
Badvägen 14
0706-211551

Thomas Malmquist

Sekreterare
Badvägen 14
0708-929857

Catherine Fayoumi

Ledamot
Badvägen 12
0738-952800

Johnny Ring

Ledamot
Badvägen 12
0738-218121