Maria Turvin

Ordförande
Badvägen 16
0736-557524

Johnny Ring

Vice ordförande
Badvägen 12
0738-218121

Thomas Malmquist

Sekreterare
Badvägen 14
0708-929857

Catherine Fayoumi

Ledamot
Badvägen 12
0738-952800

Antje Lühmann

Ledamot
Badvägen 14
0764-203522