Försäkringar, bostadsrättstillägg samt skadedjurssanering

Föreningen har tecknad ett avtal med Gjensidige om en gemensam försäkring avseende bostadsrättstillägg. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavare inte behöver ha detta tillägg försäkrat i sitt hemförsäkringsbolag. Vi ber er observera att hemförsäkringen inte skall tas bort.

I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Momentet är tillämpligt då bostadsrättsinnehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skada alternativt för skada på egen bekostad inredning och under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.

Skadevärderingsregler
Skada värderas enligt Gjensidiges villkor Bostadsrättsförsäkring.

Detta innebär dock inte att Brf Kalkbrottet hanterar skadan som uppkommit utan den anmäler och hanteras av den enskilde medlemmen. Föreningen står enbart för försäkringspremien som erläggs kollektivt, istället för av var och en.

Villkorsbilaga för bostadsrättstillägget hittar ni här!

Vid skada kontakta Gjensidige skadeservice (se nedan). Om skadan även omfattar fastighetens försäkring kontaktar du även styrelsen.

Kontaktinformation vid skada

Gjensidige

Tel: 0771-326 326

Ange försäkringsnummer: 1386187

Hemsida: https://www.gjensidige.se

Försäkringen gäller med självrisk enligt följande:

Självrisken är 1 500 kr vid varje skadetillfälle om inte annat anges i försäkringsbrevet. Om skada samtidigt drabbar fastigheten och ersätts genom fastighetens försäkring, tillämpas ingen självrisk.

Vid behov av sanering av skadedjur, husbock eller sent upptäckt dödsfall, kontaktar ni Anticimex på:

Tel: 075-2451000 (oavsett var i Sverige ni befinner er).

Alternativt gå in på deras hemsida www.anticimex.com för mer information.

Vårt avtalsnummer med Anticimex är: 1890874.

Brf Kalkbrottet reserverar sig för eventuella fel på denna sida eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Brf Kalkbrottet rätten att korrigera detta i efterhand.