Försäkringar, bostadsrättstillägg samt skadedjurssanering

Föreningen har via Riksbyggen tecknad ett avtal med Folksam om en gemensam försäkring avseende bostadsrättstillägg. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavare inte behöver ha detta tillägg försäkrat i sitt hemförsäkringsbolag. Vi ber er observera att hemförsäkringen inte skall tas bort.

I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Momentet är tillämpligt då bostadsrättsinnehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skada alternativt för skada på egen bekostad inredning och under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring. Försäkringsbeloppet är för skadehändelserna brand, inbrott, vatten fullvärde och för allrisk 200 000 kr

Omfattning: Ersättning utgår för skada på eller förlust av försäkrad egendom genom dessa skadehändelser, dock inte i den mån ersättning kan betalas ur hemförsäkringen.

Skadevärderingsregler
Skada värderas enligt Folksams villkor Bostadsrättsförsäkring, B 388.

Detta innebär dock inte att Brf. Kalkbrottet hanterar skadan som uppkommit utan den anmäler och hanteras av  den enskilde medlemmen via Riksbyggen. Föreningen står enbart för försäkringspremien som erläggs kollektivt, istället för av var och en.

Försäkringsbeviset hittar ni Kalkbrottet_Försäkringsbevis, gemensamt tecknat bostadsrättstillägghär!

Försäkringen gäller med självrisk enligt följande:

  • om både fastighetens försäkring och bostadsrättstilläggets försäkring berörs av skadan utgår endast fastighetsförsäkringens självrisk (detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte drabbas av självrisk i detta skadefall).
  • vid läckageskada är självrisken 3 000 kr.
  • vid övriga skador är självrisken 1 500 kr.

Vid skada kontakta Folksam skadeservice (se nedan). Om skadan även omfattar fastighetens försäkring kontaktar du även styrelsen.

Kontaktinformation vid skada

Folksam

Tel: 0771-880 800
Fax: 08-772 80 80

Ange försäkringsnummer: 169341

Telefon efter kontorstid och helger: 020-45 00 00 (jour, gäller vid akuta skador)

Vid behov av sanering av skadedjur, husbock eller sent upptäckt dödsfall, kontaktar ni Anticimex på:

Tel: 075-2451000 (oavsett var i Sverige ni befinner er).

Alternativt gå in på deras hemsida www.anticimex.com för mer information.

Vårt avtalsnummer med Anticimex är: 1890874.