Beskrivning

Här är villkorsdetaljerna på bostadsrättstillägget som föreningen har tecknat genom Gjensidige åt alla medlemmar. Ladda ner filen som PDF genom att klicka på knappen längre ner på sidan.

Innehåll

  • Vem försäkringen gäller för
  • Vad försäkringen gäller
  • Försäkrad egendom
  • Försäkringsform
  • Vad försäkringen gäller för
  • Allmänna underlag
  • Försäkringsbelopp och försäkringsform
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Skadevärderings- och skadeersättningsregler
  • Självrisk
Ladda ner!
Bostadsrättsvillkor