Välkommen till Brf Kalkbrottet

Styrelsen vill hälsa er varmt välkomna till Brf Kalkbrottet och hoppas att ni kommer att trivas i Klagshamn och framför allt i vår Bostadsrättsförening. Som nyinflyttad i föreningen så finns det några viktiga saker som man ska känna till, och vi hoppas att denna sida ska hjälpa er lite på traven. Till varje lägenhet hör en lägenhetspärm. Denna pärm innehåller väldigt mycket information om lägenheten och om föreningen. Har ni några frågor som ni inte finner svar på här, tveka då inte med att ta kontakt med någon av oss.

Loftgångarna mellan lägenheten och hissarna

Styrelsen har förståelse för att man som medlem gärna vill att det ska se trevligt ut utanför ens entrédörr, men det är tyvärr inte tillåtet att ställa ut eller förvara lösa och/eller brännbara föremål exempelvis; sopor, stolar, bänkar, lyktor, leksaksbilar, cykla, barnvagnar etc. Vänligen se till att loftgångarna hålls fria från alla dessa föremål. Loftgångarna fungerar som utrymningsvägar och får under inga omständigheter blockeras. Entrématta och en kruka kan emellertid accepteras enligt Brandsyddsföreningen som varje år gör en brandrondering i föreningen.

Internet & TV-avtal

Föreningen har ett avtal med Telia som levererar ett grundutbud på Kabel-TV samt bredband via fibernät. Dessutom finns möjligheten för IP-telefoni. Varje lägenhet betalar 173:-/månad vilket är obligatoriskt och är inkluderad i hyresavgiften. Vid fel eller frågor om tilläggstjänster vänligen kontakta Telia. Det är inte tillåtet att montera egna parabolantenner på fasaden.

Nätverksrouter & digital TV-box

I varje lägenhet ska det finnas en nätverksrouter och en digitalbox för TV. De tillhör lägenheten och ska lämnas kvar i lägenheten vid försäljning. Det är säljaren som ansvarar för att router och digitalbox finns i lägenheten när köparen tillträder. Det är inte tillåtet att montera egna parabolantenner på fasaden.

Sopsortering

I samfälligheten Lokomobilens gemensamhetshus, som delas av Brf Kalkbrottet och Brf Stationsparken, finns soprum för källsortering av matavfall, plast, papper, kartong, glas, metall,  batterier samt mindre elektronikskrot. Vänligen se till så att soporna förpackas på ett sådant sätt att de tar upp så liten plats som möjligt i avfallskärlen. Sophanteringen är en ganska hög utgift som vi alla i föreningen delar med Brf Stationsparken, låt oss tillsammans hålla nere utgiften. Övriga former av hushållssopor ska vi som medlemmar själva frakta till närmaste miljöstation (t.ex. Ollebo vid Bunkeflostrand). Papperspåsar för matavfall finns att hämta nere i soprummen.

Garageplats

Till varje lägenhet finns möjligheten att hyra en garageplats för personbilsregistrerade motorfordon samt motorcyklar i föreningens garage. Om platser är lediga och ingen står i kö, så kan man även hyra en extra garageplats. Observera att alla fordon som parkeras i garaget måste ovillkorligen vara försäkrade, vilket även gäller sk. avställda fordon. Är du tveksam om hur du ska hantera detta, kontaktar du enklast någon i styrelsen för mer information. Till varje garageplats hör också en fjärrkontroll till garageporten. Denna tillhör också lägenheten och skall lämnas kvar/över till en ny medlem.

Namnskyltning på postlådorna

Vänligen kontakta styrelsen för ändring eller tillägg av namnskyltningen på postlådorna som finns i trapphuset. Önskar ni ej reklam, kan även detta tryckas på namnskylten. Undvik att klistra upp egentillverkade skyltar på postlådan.

Festlokal samt bastu i samfälligheten

I samfälligheten Lokomobilens gemensamhetshus finns en festlokal som våra medlemmar kan hyra för privata fester. I samma hus finns även en bastu, för att nyttja denna kvitterar medlemmen ut nyckel. Vänligen läs mer på Lokomobilens hemsida http://www.lokomobilen.se

Hyra extra förråd

Varje lägenhet har var sitt förråd och tyvärr så kan man inte hyra extraförråd i föreningen.

Pro-Aktiv handboken & lägenhetspärmen

Vid försäljning av lägenheten ska säljaren överlåta den utdelade Pro-aktiv handboken plus lägenhetspärmen till köparen, handboken och lägenhetspärmen tillhör lägenheten.

Föreningens stadgar samt ordningsregler

För utförligare information om Brf Kalkbrottets stadgar samt ordningsregler, vänligen ladda ner dessa via föreningens hemsida på https://www.brfkalkbrottet.se/dokument/

Avloppet

Vår förening har sedan 2016-01-01 ett avtal med Spolarna som är ett sk. all inclusive avtal, som innebär att Spolarna ansvarar för underhåll av avloppssystemet i våra 3 hus. I korthet innebär detta:

  1. Endast styrelsemedlem, vaktmästare eller vaktbolag får beställa deras tjänster
  2. Endast styrelsemedlem får beställa arbeten utanför avtalsramen

Avtalet täcker inte

  • Byte av VVS material såsom vattenlås m.m.
  • Stopp i dagvattenbrunnar
  • Stopp i golvbrunn
  • Felsökning
  • Läckage
  • Återkommande problem
  • Rengöring av vattenlås och golvbrunnar

Vid åtgärd av stopp skall Spolarna alltid göra en objektiv bedömning av vad som orsakat stoppet samt om möjligt dokumentera detta. Om det bedöms ha orsakats av medlemmen ska denne stå för kostnaderna för att avhjälpa felet.

Egna installationer av värme, ventilation, vatten och el, samt ändring av planlösning

Inga egna installationer får göras i lägenhet avseende värme, ventilation, vatten eller el. Samma gäller att riva eller bygga väggar. Alla eventuella förändringar skall godkännas av styrelsen och får vid godkännande endast utföras behörig hantverkare. Tänk också på att ventilationssystemet är gemensamt i hela huset och skall vara ett system i balans. Om inställningarna ändras i en friskluftventil/don i en lägenhet påverkar det hela husets ventilation. Således undvik att skruva på friskluftventilerna då det bara innebär att hela ventilationssystemet blir i obalans.

Gemensam el

Sedan i slutet av januari 2018, har vår föreningen gemensam el. Det innebär att du inte har ett eget elabonnemang från någon el-leverantör utan föreningen förhandlar för alla medlemmar. Vi kommer dock även fortsättningsvis att ha lägenhetsmätare i elrummen fast dessa rapporteras  i efterhand till förvaltningen och hamnar för närvarande på månadsavin framöver retroaktivt då vi endast får avier 4 gånger om året. Notera alltså att det kommer att vara ett glapp för de första debiteringarna, då februaris förbrukningen således inte kan debiteras förrän på april månads avgift. Vid årsslutet 2018 kommer vi att diskutera om vi kan hitta ett bättre sätt att debitera elen på under 2019.

Bostadsrättstillägg via föreningen

Föreningen har tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring som ett komplement till allas hemförsäkring. Läs försäkringsvillkoren här på webb-platsen för att se vad ni behöver inkludera i er egen hemförsäkring för att ha ett fullgott skydd vid en eventuell olyckshändelse.

Försäkringsvillkoren finner du här

Hittar ni inte det ni sökte?

I lägenhetspärmen som ni ska ha fått när ni flyttade in, finns väldigt mycket nyttig information om lägenheten samt föreningen. Börja med att titta i den, men hittar ni ändå inte det ni söker i lägenhetspärmen så kan ni alltid skicka ett mejl till styrelsen med hjälp av nedanstående formulär. Vi svarar så fort vi kan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)

För att minska SPAM krävs verifiering för att skicka ett mejl till oss.

captcha

Fyll i ovanstående kod i detta fält