Välkommen till Brf Kalkbrottet

Styrelsen vill hälsa er varmt välkomna till Brf Kalkbrottet och hoppas att ni kommer att trivas i Klagshamn och framför allt i vår Bostadsrättsförening. Som nyinflyttad i föreningen så finns det några viktiga saker som man ska känna till, och vi hoppas att denna sida ska hjälpa er lite på traven. Till varje lägenhet hör en lägenhetspärm. Denna pärm innehåller väldigt mycket information om lägenheten och om föreningen. Har ni några frågor som ni inte finner svar på här, tveka då inte med att ta kontakt med någon av oss.

Avloppet

Vår förening har sedan 2016-01-01 ett avtal med Spolarna som är ett sk. all inclusive avtal, som innebär att Spolarna ansvarar för underhåll av avloppssystemet i våra 3 hus. I korthet innebär detta:

 1. Endast styrelsemedlem, vaktmästare eller vaktbolag får beställa deras tjänster
 2. Endast styrelsemedlem får beställa arbeten utanför avtalsramen

Avtalet täcker inte

 • Byte av VVS material såsom vattenlås m.m.
 • Stopp i dagvattenbrunnar
 • Stopp i golvbrunn
 • Felsökning
 • Läckage
 • Återkommande problem
 • Rengöring av vattenlås och golvbrunnar

Vid åtgärd av stopp skall Spolarna alltid göra en objektiv bedömning av vad som orsakat stoppet samt om möjligt dokumentera detta. Om det bedöms ha orsakats av medlemmen ska denne stå för kostnaderna för att avhjälpa felet.

Bostadsrättstillägg via föreningen

Föreningen har tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring som ett komplement till allas hemförsäkring. Läs försäkringsvillkoren här på webb-platsen för att se vad ni behöver inkludera i er egen hemförsäkring för att ha ett fullgott skydd vid en eventuell olyckshändelse.

Försäkringsvillkoren finner du här

Egna installationer av värme, ventilation, vatten och el, samt ändring av planlösning

Inga egna installationer får göras i lägenhet avseende värme, ventilation, vatten eller el. Samma gäller att riva eller bygga väggar. Alla eventuella förändringar skall godkännas av styrelsen och får vid godkännande endast utföras behörig hantverkare. Tänk också på att ventilationssystemet är gemensamt i hela huset och skall vara ett system i balans. Om inställningarna ändras i en friskluftventil/don i en lägenhet påverkar det hela husets ventilation. Således undvik att skruva på friskluftventilerna då det bara innebär att hela ventilationssystemet blir i obalans.

Festlokal samt bastu i samfälligheten

I samfälligheten Lokomobilens gemensamhetshus finns en festlokal som våra medlemmar kan hyra för privata fester. I samma hus finns även en bastu, för att nyttja denna kvitterar medlemmen ut nyckel. Vänligen läs mer på Lokomobilens hemsida http://www.lokomobilen.se

Föreningens stadgar samt ordningsregler

Som boende i ett flerfamiljshus och för allas trivsel, så är det viktigt att man som medlem känner till vad man får och inte får göra, vilket regleras i föreningens stadgar och ordningsregler. För utförligare information om Brf Kalkbrottets stadgar samt ordningsregler, vänligen ladda ner dessa via föreningens hemsida på https://www.brfkalkbrottet.se/dokument/ och läs igenom dem.

Garageplats

Till varje lägenhet finns möjligheten att hyra en garageplats i föreningens garage för personbilsregistrerade motorfordon samt motorcyklar som tillhör medlemmen. Om platser är lediga och ingen står i kö, så kan man även hyra en extra garageplats. På varje plats får man ställa ett (1) fordon avsedd för ändamålet. Det är inte tillåtet att förvara annat än fordonet på sin plats.

Observera att alla fordon som parkeras i garaget ovillkorligen måste vara försäkrade, vilket även gäller sk. avställda fordon. Är du tveksam om hur du ska hantera detta, kontaktar du enklast någon i styrelsen för mer information.

Till varje garageplats hör också en fjärrkontroll till garageporten. Denna tillhör också lägenheten och skall lämnas kvar/över till en ny medlem. Om fjärrkontrollen saknas, bekostas en ny fjärrkontroll av medlemmen själv. Uppsägningstid för garageplats är 3 månader.

Gemensam el

Sedan januari 2018 har vår förening sk. IMD, (gemensam el). Det innebär att du inte har ett eget elabonnemang, utan det sköts av föreningen för alla medlemmar. Självklart mäter vi förbrukningen i varje lägenhet varje månad. Kostnaden hamnar direkt på din avi för månadsavgiften nästkommande kvartal. Det finns en eftersläpning beroende på att vår förvaltare (Riksbyggen) endast skickar ut avier 4 gånger om året. Den absolut största skillnaden är kostnaden, som är avsevärt mycket lägre än vid personliga abonnemang, ca 50%.

Vid utflyttning innebär det att man måste anmäla sin nya adress till förvaltningen så att den el man förbrukat upp till utflyttningsdagen också betalas av säljaren. Köparen tar vid först på inflyttningsdagen.

Hyra extra förråd

Varje lägenhet har var sitt förråd och tyvärr så kan man inte hyra extraförråd i föreningen.

Internet & TV-avtal

Föreningen har ett avtal med Telia som levererar ett grundutbud på Kabel-TV samt bredband via fibernät. Dessutom finns möjligheten för IP-telefoni. Varje lägenhet betalar 173:-/månad vilket är obligatoriskt och är inkluderad i hyresavgiften. Abonnemanget hos Telia skall sägas upp av säljaren i samband med utflyttning. Först därefter kan ny medlem teckna eget abonnemang, i praktiken ta över, och nu med möjlighet att köpa till extra kanaler i TV-utbudet eller ändra hastigheten på internetuppkopplingen. Detta görs enkelt via Telia 020-202070. Vid fel eller frågor om tilläggstjänster vänligen kontakta Telia. Det är inte tillåtet att montera egna parabolantenner på fasaden.

Loftgångarna mellan lägenheten och hissarna

Styrelsen har förståelse för att man som medlem gärna vill att det ska se trevligt ut utanför ens entrédörr, men det är tyvärr inte tillåtet att ställa ut eller förvara lösa och/eller brännbara föremål exempelvis; sopor, stolar, bänkar, lyktor, leksaksbilar, cykla, barnvagnar etc. Vänligen se till att loftgångarna hålls fria från alla dessa föremål. Loftgångarna fungerar som utrymningsvägar och får under inga omständigheter blockeras. Entrématta och en kruka kan emellertid accepteras enligt Brandsyddsföreningen som varje år gör en brandrondering i föreningen.

Nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen

Nycklar och låscylindrar beställs via formuläret på Lokomobilens hemsida. Klickar här för att ta er till beställningssidan. Nycklarna betalas och hämtas sedan av er hos SafeTeam på Fosievägen 4 i Malmö, när nyckelansvarig har beställt och meddelat er när beställningen är klar för upphämtning.

Namnskyltning på postlådorna

Vänligen kontakta styrelsen för ändring eller tillägg av namnskyltningen på postlådorna som finns i trapphuset. Önskar ni ej reklam, kan även detta tryckas på namnskylten. Undvik att klistra upp egentillverkade skyltar på postlådan.

Nätverksrouter & digital TV-box

I varje lägenhet ska det finnas en nätverksrouter och en digitalbox för TV. De tillhör lägenheten och ska lämnas kvar i lägenheten vid försäljning. Det är säljaren som ansvarar för att router och digitalbox finns i lägenheten när köparen tillträder. Abonnemanget hos Telia skall sägas upp av säljaren i samband med utflyttning. Först därefter kan ny medlem teckna eget abonnemang, i praktiken ta över, och nu med möjlighet att köpa till extra kanaler i TV-utbudet eller ändra hastigheten på internetuppkopplingen. Detta görs enkelt via Telia 020-202070. Det är inte tillåtet att montera egna parabolantenner på fasaden.

Pro-Aktiv handboken & lägenhetspärmen

Vid försäljning av lägenheten ska säljaren överlåta den utdelade Pro-aktiv handboken plus lägenhetspärmen till köparen, handboken och lägenhetspärmen tillhör lägenheten.

Sopsortering

I samfälligheten Lokomobilens gemensamhetshus, som delas av Brf Kalkbrottet och Brf Stationsparken, finns soprum för källsortering av matavfall, plast, papper, kartong, glas, metall,  batterier samt mindre elektronikskrot. Vänligen se till så att soporna förpackas på ett sådant sätt att de tar upp så liten plats som möjligt i avfallskärlen. Sophanteringen är en ganska hög utgift som vi alla i föreningen delar med Brf Stationsparken, låt oss tillsammans hålla nere utgiften. Övriga former av hushållssopor ska vi som medlemmar själva frakta till närmaste miljöstation (t.ex. Ollebo vid Bunkeflostrand). Papperspåsar för matavfall finns att hämta nere i soprummen.

Värme och Ventilation

Värmekostnaden är vår förenings särklassigt största enskilda kostnad. Kostnaden för uppvärmning står för nästan 30 % av våra totala driftskostnader. Därför är det viktigt att vi värmer förnuftigt och inte ”eldar för kråkorna”. Under 2019 bytte vi ut hela värme och ventilationsstyrningen till en helt ny modern utrustning som ger oss helt nya möjligheter att styra mycket mer exakt samt att övervaka värme och ventilation.

Varje hus har sin egen värme och ventilationsanläggning. Vi gör service och underhåll varje år innan kylan kommer. Samtidigt rensar vi filter och luftar systemet så att vi inte ska drabbas av några haverier under den kalla årstiden.

Värmesystemet startar automatiskt när yttertemperaturen faller och när den sk ”eldningssäsongen” startar, (normalt från september till maj). Då regleras värmen i våra 3 hus så alla lägenheter ska kunna ha en inomhustemperatur mellan 18 och 22 grader. Detta kontrolleras dygnet runt genom den givare/sändare som är monterad i varje lägenhet. Systemet är konfigurerat på det viset att temperaturen skall hållas så konstant som möjligt både när det blir varmare och när temperaturen sjunker, och det uppdateras var 15:e minut året runt. Varje lägenhet har sina speciella förutsättningar bl.a. beroende på hur den är möblerad, typ av möbler, gardiner, tyger osv. Dessutom kan isolering runt fönster och dörrar även variera från lägenhet till lägenhet, norr eller söderläge och självklart om du har flera ytterväggar eller en annan lägenhet ovanför. Därför kan vi inte garantera att alla lägenheter kan få exakt samma inomhustemperatur. Däremot har vi som mål att inomhustemperaturen ej är lägre än 18 grader under den kalla årstiden. Du kan självklart alltid sänka värmen på radiatorerna med termostatvredet om du vill ha svalare.

Ventilationssystemet är synkroniserat med värmesystemet och blåser in runt 20-22 gradig frisk luft i våra lägenheter. Temperaturen på tilluften synkroniseras mot lägenhetstemperaturerna så att värme och ventilation är i balans. Vi mäter temperatur både på till och frånluft. Tilluftsventilerna i taken får inte ändras/justeras/skruvas på, utan är inställda korrekt vid senaste obligatoriska ventilationskontroll (OVK) som genomförs vart 3:e år av auktoriserad utförare. Även fläkthastigheten regleras automatiskt av systemet för bästa komfort och balans med värmesystemet.

Hittar ni inte det ni sökte?

I lägenhetspärmen som ni ska ha fått när ni flyttade in, finns väldigt mycket nyttig information om lägenheten samt föreningen. Börja med att titta i den, men hittar ni ändå inte det ni söker i lägenhetspärmen så kan ni alltid skicka ett mejl till styrelsen med hjälp av nedanstående formulär. Vi svarar så fort vi kan.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne (obligatorisk)

  Ditt meddelande (obligatorisk)

  Genom att fylla i detta formulär godkänner du vår Integritetspolicy.

  Brf Kalkbrottet reserverar sig för eventuella fel på denna sida eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Brf Kalkbrottet rätten att korrigera detta i efterhand.