Våra solpaneler från ovan

Vår solenergianläggning

Hur mår och hur betydelsefull är vår solenergianläggning?2019-03-18 var första dagen som våra 3 anläggningar på taket började leverera el till oss. Den noggranne kommer ihåg att onsdagen den 2:e januari 2019 startade vi med installationsarbetet på taken och exakt 29 dagar senare 2019-01-31 var arbetet utomhus avklarat och panelerna på plats. Därefter gjordes allt…

Solpanelerna på taken

Vår energi och vårt synsätt på miljö

2019-01-02 påbörjades arbetet med att installera solceller på våra 3 tak. Den 18.e mars 2019 startade vi officiellt vår egen produktion av miljövänlig el. Enligt Eon ska vi kunna producera totalt ca 120.000 kWh/år, vilket så här långt ter sig som en underskattning då vi redan vid månadsskiftet maj/juni 2019 producerat nästan 40.000 kWh. De…

Nu är installationerna på taken klara

Idag fredag 2018-02-08 monterades ställningen ner från hus 16 då alla solpanelerna på taken är på plats. De 2 följande veckorna kommer alla elinstallationer att göras och monitorer som visar vårt eget kraftverks elproduktion skall monteras i entréerna. På hus 12 har vi redan producerat 8 kWh då de testade installationen. Beräknad start av anläggningen…

Installation av solceller

Redan 2019-01-02 startar eon arbetet att montera panelerna på taken. De startar med hus 12, som beräknas vara klart i mitten av januari. Därefter fortsätter de direkt till hus 14 som beräknas vara klart vid månadsskiftet januari/februari. De avslutar med 16 som startar runt den 1:a februari. Eon kommer att behöva montera en ställning mellan balkongerna…

Återigen värme i våra hus

Återigen värme i husen

Idag, 2018-09-13, startades återigen värmen efter sommaren. Utetemperaturen, framförallt nattetid, ligger nu på den nivån att det är dags. Under sommaren har vi haft värmen helt avstängd för första gången, vilket möjliggjordes av installationen av delvis ny reglerutrustning i våras. Det har gjort att vår gasförbrukning har varit lägre än någonsin. Jämfört mot sommaren 2017 har…

Säkringar

El & Gas jan-juli

För första gången publicerar vi hur vår energikonsumtion utvecklats så här långt i år. Förhoppningsvis bidrar det till en ökad förståelse för hur utomhustemperaturen påverkar våra boendekostnader. Datan är en jämförelse mellan åren 2016-2018 Som ni alla kan se hade vi en förhållandevis kall mars månad men också på senare tid en väldigt varm sommar.…