Frågor & svar

Frågor och svar om värmen i husen

Frågor och svar om värmen i husen I brytningstiden mellan sommar och vinter är det många medlemmar som hör av sig angående värmen i lägenheten. Här får du svar på de vanligaste frågorna: När sätts värmen igång?Värmesystemet är inställt att gå igång när temperaturen ligger stabilt under en viss temperatur. Beroende på förutsättningarna går värmen…

energikonsumtion

El & Gas jan-juli

El & Gas jan-juli För första gången publicerar vi hur vår energikonsumtion utvecklats så här långt i år. Förhoppningsvis bidrar det till en ökad förståelse för hur utomhustemperaturen påverkar våra boendekostnader. Datan är en jämförelse mellan åren 2016-2018 Som ni alla kan se hade vi en förhållandevis kall mars månad men också på senare tid…

Efterkontroll av värmen

Värmebalansering Etapp 1 Check

Värmebalansering Etapp 1 Check Nu idag den 24:e augusti  2018 är etapp 1 avklarad i projekt värmebalansering. I samtliga radiatorer i våra 3 hus sitter nu en nippel med en noggrant uträknad diameter på hålet som leder vattnet in i radiatorn. Kombinationen vattentemperatur och vattenmängd i radiatorn kommer att hjälpa oss att hålla en betydligt…

Laddbox

Laddboxar till elbil

Laddboxar till elbil Samtidigt som Eon bygger om och installerar skulle vi kunna förbereda och eventuellt installera laddboxar för elbilar i garaget. Det finns ett ekonomiskt skäl för att göra så, fast det förutsätter att vi har ett behov av sådana rätt snart. Vi vill därför ställa frågan till er alla om ni går i…

Earth Hour

Nu inför vi Earth Hour i garaget 24/7

Nu inför vi Earth Hour i garaget 24/7 I vår ambition att försöka göra vår förening klimatsmart har vi redan vidtagit ett par åtgärder. Genom att konsekvent använda LED-lampor i våra armaturer sänker vi våra gemensamma elkostnader med drygt 30% per år. Vi har dessutom bytt från Naturgas till Biogas och gör på så vis…

Kallt i lägenheterna

Kallt i lägenheten Styrelsen har efter enkäten om elementens funktion och värmen i lägenheterna mottaget en stor mängd telefonsamtal, e-mail och sms. Vi vill därför ta tillfället i akt och informera om att vi är medvetna om problemet. Styrelsen har tyvärr inte kompetensen till att själva avhjälpa det aktuella problemet, men vi bor också här…