Miljötänk

Uppdatering av solenergi-produktion

Hur mycket har våra solpaneler producerat? Brf Kalkbrottet har framgångsrikt utnyttjat solenergi genom sina solpaneler. Sedan installationen har våra paneler genererat en imponerande mängd energi, totalt 619,26 megawattimmar (MWh) hittills. Den miljövänliga energiproduktionen från solpanelerna har resulterat i flera betydande fördelar för miljön och samhället. Det imponerande energiproduktionsresultatet motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 328,21…

garagesopning

Maskinsopning i garaget

Maskinsopning i garaget21 juni 08:00-16:00 Det är dags att maskinsopa golvet i garaget och 
KS Städ & Fönsterputs kommer därför hit mellan 08:00-16:00 den 21 juni för att utföra det. Vi behöver då tömma garaget helt och hållet. Under tiden som städningen utförs måste alla bilar, motorcyklar, cyklar, cykelvagnar m.m. flyttas ut ur garaget. Ni…

Fönsterputsning av trapphusen och loftgångarna

Fönsterputsning av trapphusen och loftgångarna Nu är det dags för fönsterputsning av trapphusen samt svalgångarna. KS-Städ börjar den 12 juni med putsningen för ge våra fönster i våra gemensamma utrymmen en glänsande och ren känsla inför sommaren. Tänk på att vattenstänk kan förekomma under tiden de putsar fönsterna. 12 juni

Nya expansionskärl på plats

Milton & expansionskärlen Idag den 24 maj var Milton här och bytte ut våra gamla expansionskärl i alla pannrummen. De gamla var från när husen byggdes och gick på sista versen. Nu ska det bli jämnare tryck i våra element och förhoppningsvis så ger det också en jämnare värme i våra lägenheter under uppvärmningssäsongen. De…

Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack för engagemanget! Bengt Cederblad, Niklas Axelsson och Joakim Larsson som har suttit i styrelsen under det gångna året valde före stämman den 10 maj att lämna sina uppdrag. Styrelsen och föreningen vill tacka er för era insatser i vår förening. /Styrelsen

Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 10 maj 2023, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Dagordning a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet f)…

Grillning

Grillning

Grillsäsongen är här! Nu börjar våren att närma sig ordentligt och då är det hög tid att väcka grillen ur vinterdvalan. Vi vill dock påminna om att vi har ordningsregler som styr på vilket sätt man får grilla samt vilken typ av grillning som får användas – kol, gasol eller el.KolgrillningGrillning med kol är förbjudet…

Motioner

Motioner för 2023

Påminnelse Föreningen brukar ha den årliga stämma till våren och för att styrelsen ska hinna titta på inkommande motioner, så ber vi om att få påminna om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april. Beståndsdelarna i motionen ska vara: 1. Kort rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. 2. Introduktion – kort…