medlemsinformation

Medlemsinformation

Nu slutar vi skövla skogen för vår medlemsinformation! Fr.o.m. 2020-08-01 slutar vi skicka ut medlemsinformation på papper mer än i särskilda undantagsfall. På vår hemsida som du besöker just nu finns allt du behöver veta om vår förening, men om du nu skulle sakna något så hör du bara av dig till någon av oss…

Fönsterputsning

Fönsterputsning

Nu är det snart dags igen för fönsterputsning Måndagen den 10:e augusti i trappa 16, tisdag den 11:e augusti i trappa 14 och onsdagen den 12:e augusti i trappa 12 kommer Mats Fönsterputs hit och utför fönsterputsning i våra lägenheter. Fönsterputsning av lägenheten ingår i månadsavgiften FAST det är frivilligt att utnyttja den. Det går således…

Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack till Bengt-Olle och Zoran Bengt-Olle Fellert och Zoran Trajkovic som har suttit i styrelsen under det gångna året väljer nu att lämna sina uppdrag. Styrelsen vill tacka er för ert engagemang och den drivkraft som ni har haft. Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans med er och vi, samt föreningen, är väldigt…

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämmaMedlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, Tid: Onsdagen den 10 juni 2020, kl.19:00 Plats: Meddelas senare Dagordning: Enligt nya stadgar §59 Under rådande Covid-19 pandemi kan vi inte i nuläget bestämma var exakt vi kommer att hålla stämman. Det är helt avhängigt hur många som anmäler att de kommer att delta. Våra…

garagesopning

Garagesopning

Garagesopning Onsdagen den 6 maj kommer TTA att maskinsopa vårt garage med start kl 10:00. Var vänlig att se till att er bil samt cyklar mm. är ute ur garaget senast kl 09:30. Ni som av olika anledningar har placerat ut diverse saker på er plats ombedes att ta bort allt detta så att garagestädningen kan genomföras…

Våra solpaneler från ovan

Vår solenergianläggning

Hur mår och hur betydelsefull är vår solenergianläggning?2019-03-18 var första dagen som våra 3 anläggningar på taket började leverera el till oss. Den noggranne kommer ihåg att onsdagen den 2:e januari 2019 startade vi med installationsarbetet på taken och exakt 29 dagar senare 2019-01-31 var arbetet utomhus avklarat och panelerna på plats. Därefter gjordes allt…

Årsstämman inställd pga Corona

Årsstämman inställd pga Corona Tyvärr så måste vi ställa in årsstämman pga rådande omständigheter med Corona-viruset. Vi återkommer längre fram med ett nytt datum. Ta hand om er och följ Folkhälsomyndighetens råd. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ /Styrelsen

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 Onsdagen 2020-04-22, kl 19:00 är det dags för årsstämma i vår Bostadsrättsförening. Kallelse med agenda kommer att skickas ut i god tid innan. Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda absolut senast 2020-03-31 för att finnas med på agendan. Lämpligast läggs dessa i brevlådan på gemensamhetshuset eller skickas till admin@brfkalkbrottet.se. Som vanligt ”spiser vi…

Värmeelementet

Styrning av värme och ventilation

Styrning av värme och ventilation Nu är styrningen av värme och ventilation installerat. Efter att vi kompletterade med givare i varje lägenhet kan vi nu se hur värmen fungerar i samtliga lägenheter. Glädjande nog ser vi att alla lägenheter uppfyller de värmekrav som vi sagt att vi skall ha, nämligen en inomhustemperatur mellan 21 och…