Kallelse till Extrastämma 2024-06-11

Kallelse till Extrastämma 2024-06-11 Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till extrastämma (andra stämman) Härmed kallas samtliga medlemmar till extrastämma. Stämman kommer att behandla och slutföra beslutet att uppdatera föreningens stadgar som bestämdes på årets ordinarie stämma, så att de ligger i fas med standardstadgarna som Bolagsverket har tagit fram 1 januari 2023. Tid: Tisdagen den…