Batteriprojektet avslutas

Batteriprojektet avslutas Vi vill informera er om att vårt EU-projekt, EU Horizon 2020-projektet Parity, som vi genomförde tillsammans med Eon och Checkwatt, nu har avslutats. Det har varit ett både spännande och lärorikt projekt för styrelsen, men vi har beslutat att inte köpa ut batterierna. Anledningen är att investeringen inte är aktuell för föreningen. Det…

Fasadrengöring

Våra fasader Vi vill informera er om att vi under vecka 24, 25 och 26 kommer att påbörja en fasadrengöring för att få bort alla röd- och grönalger. Det är Saneringscompaniet som kommer att utföra rengöringen, och under tiden kan vattenstänk förekomma. Vi gör det tillsammans med Brf Stationsparken för att hålla nere kostnaderna på…

Kallelse till Extrastämma 2024-06-11

Kallelse till Extrastämma 2024-06-11 Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till extrastämma (andra stämman) Härmed kallas samtliga medlemmar till extrastämma. Stämman kommer att behandla och slutföra beslutet att uppdatera föreningens stadgar som bestämdes på årets ordinarie stämma, så att de ligger i fas med standardstadgarna som Bolagsverket har tagit fram 1 januari 2023. Tid: Tisdagen den…

Årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 14 maj 2024, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Av styrelsen hänskjutna frågor Fråga om antagande av nya stadgar (första beslutet) Den 1 januari 2023 skedde en del ändringar i bostadsrättslagen. Med anledning av detta föreslår styrelsen att föreningsstämman antar…

Service av garageporten 2024

Fjäderbyte – uppdaterad OBS! Fjäderbytet den 9/4 är inställd pga sjukdom. Assa Abloy behöver byta ut en fjäder i garageporten. Den har körts över 150.000 öppningar/stängningar och måste bytas innan den havererar. De kommer istället på tisdag 2024-04-16. Garageporten kommer tyvärr inte att kunna öppnas mellan 09-12. Det går bra att parkera på gästparkeringen under…

Ommålning av gemensamhetshuset

Ommålning av gemensamhetshuset

Dags för en uppfräschning! Under vintern har styrelsen i Lokomobilen engagerat sig i att förbereda för en fräsch start på den kommande säsongen genom att samla in offerter för att renovera trädetaljer och måla om vårt gemensamhetshus på gården. De trädetaljer som har tagit skada av väder och tid kommer att bytas ut med nya…

Kallelse till Extrastämma 2024-03-20

Kallelse till Extrastämma 2024-03-20 Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till extrasstämma (första stämman) Härmed kallas samtliga medlemmar till extrastämma. Stämman kommer att behandla förslag att uppdatera föreningens stadgar så att de ligger i fas med standardstadgarna som Bolagsverket har tagit fram 1 januari 2023. Tid: Onsdagen den 20 mars 2024, kl. 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen…

container

Container över helgerna

Julsopor Från 2023-12-22 t.o.m. 2024-01-08 kommer det finns en container uppställd vid rondellen. Containern töms 1 gång, under tiden som den står här. Använd gärna containern i första hand. Container får endast innehålla brännbart avfall (tidningspapper, kartonger, plast) och träavfall (exempelvis den uttjänta julgranen). Containern får inte innehålla farligt avfall, hushållsavfall, elektronik eller tryckimpregnerat trä.…