Kallelse till Extrastämma 2024-03-20

Kallelse till Extrastämma 2024-03-20 Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till extrasstämma (första stämman) Härmed kallas samtliga medlemmar till extrastämma. Stämman kommer att behandla förslag att uppdatera föreningens stadgar så att de ligger i fas med standardstadgarna som Bolagsverket har tagit fram 1 januari 2023. Tid: Onsdagen den 20 mars 2024, kl. 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen…

container

Container över helgerna

Julsopor Från 2023-12-22 t.o.m. 2024-01-08 kommer det finns en container uppställd vid rondellen. Containern töms 1 gång, under tiden som den står här. Använd gärna containern i första hand. Container får endast innehålla brännbart avfall (tidningspapper, kartonger, plast) och träavfall (exempelvis den uttjänta julgranen). Containern får inte innehålla farligt avfall, hushållsavfall, elektronik eller tryckimpregnerat trä.…

Fönsterputsning av trapphusen och loftgångarna

Fönsterputsning av trapphusen och loftgångarna Nu är det dags för fönsterputsning av trapphusen samt svalgångarna. KS-Städ börjar den 12 juni med putsningen för ge våra fönster i våra gemensamma utrymmen en glänsande och ren känsla inför sommaren. Tänk på att vattenstänk kan förekomma under tiden de putsar fönsterna. 12 juni

Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 10 maj 2023, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Dagordning a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet f)…

Grillning

Grillning

Grillsäsongen är här! Nu börjar våren att närma sig ordentligt och då är det hög tid att väcka grillen ur vinterdvalan. Vi vill dock påminna om att vi har ordningsregler som styr på vilket sätt man får grilla samt vilken typ av grillning som får användas – kol, gasol eller el.KolgrillningGrillning med kol är förbjudet…

Nytt försäkringsavtal

Nytt försäkringsavtal Brf Kalkbrottet har från om med 1 mars tecknat ett nytt försäkringsavtal med If Skadeförsäkring AB. Styrelsen valde If över Gjensidige, som vi har haft i ett antal år, pga bättre villkor men också ett bättre pris. I försäkringen ingår också ett bostadsrättstillägg, något som vi även har haft tidigare. Villkoren för bostadsrättstillägget…

container

Container över helgerna

Julsopor Från 2022-12-23 t.o.m. 2023-01-09 kommer det finns en container uppställd vid rondellen. Containern töms 1 gång, under tiden som den står här. Använd gärna containern i första hand. Container får endast innehålla Brännbart avfall (tidningspapper, kartonger, plast) och Träavfall (exempelvis den uttjänta julgranen). Containern får inte innehålla Farligt avfall, Hushållsavfall, Elektronik eller Tryckimpregnerat trä. Vänligen respektera ovanstående,…

Gammal cykel

Cykelrensningen klar!

Cykelrensningen klar! Rebike Malmö har nu hämtat de cyklar som hade kvar en tejpbit på styret. Cyklarna förvaras av dem i 6 månader. Alla cyklar och cykeldelar de får in återanvänds så gott det går. Om ni missade att ta bort tejpbiten behöver ni kontakta Rebike Malmö. www.rebikemalmo.se