Kallelse till Extrastämma 2024-03-20

Kallelse till Extrastämma 2024-03-20 Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till extrasstämma (första stämman) Härmed kallas samtliga medlemmar till extrastämma. Stämman kommer att behandla förslag att uppdatera föreningens stadgar så att de ligger i fas med standardstadgarna som Bolagsverket har tagit fram 1 januari 2023. Tid: Onsdagen den 20 mars 2024, kl. 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen…