Allmänt om föreningen

Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet bildades 2007 och består av 48 lägenheter, med gemensamt underjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet (Kvarteret Lokomobilen) med Brf Stationsparken, ett gemensamhetshus med adress Badvägen 24.

I gemensamhetshuset finns fest/möteslokal, bastu, kontor, soprum samt fastighetsförråd. Särskilda regler ges ut för nyttjande av gemensamhetshuset. Mer information om Kvarteret Lokomobilen hittar du på lokomobilen.se

Bostadsrättsföreningen består av 48 lägenheter fördelade på:

13 st. - 3 Rok på 81 kvm
12 st. - 4 Rok på 113 kvm
11 st. - 3 Rok på 113 kvm
9 st. - 2 Rok på 65 kvm
3 st. - 1 Rok på 42 kvm

Tvätt

Samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

TV, bredband och telefoni

Fiber finns till husen, vilket innebär att det finns bredbandsuttag i alla rum, vari telefoni, TV och bredband levereras. Föreningen har ett avtal med Telia som levererar ett grundutbud på både bredband, TV och telefoni och detta ingår i avgiften. Utrustning, så som gateway och digitalbox, finns i varje lägenhet och tillhör föreningen. I de fall det förekommer avbrott i tjänsterna pga tekniska problem som står utanför föreningens möjlighet att påverka, får man räkna med att det kan ta upp till 2-3 vardagar att åtgärda.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Alla marklägenheter har dessutom ett redskapsförråd på tomten. Gemensamma utrymmen för cyklar finns i garaget.

Soprum

Soprummet med källsortering är placerat i gemensamhetshuset. Tänk på att samma regler gäller för sophämtning hos oss som för alla andra. Kärl där locket inte kan stängas töms inte. Soprummet är vårt gemensamma ansvar och reglerna gäller för ALLA. OBS, det är helt OK att börja fylla kärlen längst in och sedan fortsätta längre ut när de innersta är fyllda.

Vår energi och vårt synsätt på miljö

2019-01-02 påbörjades arbetet med att installera solceller på våra 3 tak. Den 18.e mars 2019 startade vi officiellt vår egen produktion av miljövänlig el. Enligt Eon ska vi kunna producera totalt ca 120.000 kWh/år, vilket så här långt ter sig som en underskattning då vi redan vid månadsskiftet maj/juni 2019 producerat nästan 40.000 kWh. De kostnadsbesparingar som detta innebär är betydande. Inköp av el februari t.o.m. april 2019 var 36% lägre än motsvarande period föregående år. Överskottet som vi får under dagen och den ljusa årstiden säljer vi till Eon under dagtid och köper sedan tillbaka det under natten till i stort sett samma pris. Tillsammans med den värmebalansering vi genomförde i slutet av 2018 har vårt sammanlagda energiuttag mätt i kWh minskat med drygt 25% under perioden februari t.o.m. april. Det som är bra för miljön är också bra för föreningen och våra medlemmar. Självklart försörjer även solcellsanläggningen våra laddstationer i garaget med el.

Värme, vatten och el

Sedan oktober 2017 värmer vi våra 3 hus med biogas. Vi var förmodligen en av Malmös första bostadsrättsföreningar, kanske rent av den allra första som aktivt valde biogas redan 2017. Vi har sedan januari 2018 gått över till gemensam el, vilket innebär att medlemmarna köper in el gemensamt till en avsevärt lägre kostnad samt att ingen medlem betalar nätavgift. Kostnaden för el debiteras kvartalsvis i efterskott. Det går att följa sin egen elförbrukning, via internet, dag för dag och timme för timme. Kostnaden för värme, samt kall- och varmvatten ingår i avgiften.

Balkonger och uteplatser

Samtliga lägenheter på plan 2-4 har generösa balkonger i söderläge. Marklägenheterna har en plattsatt uteplats i söderläge. Tomterna till marklägenheterna fortsätter ca. 85 cm utanför långsidorna på förråden, vilket innebär att häckarna tillhör marklägenheterna. Häckarna runt Brf. Kalkbrottet klipps dock genom föreningens försorg, 2 gånger om året.

Nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen

Vi har numera nyckelansvarig i resp. förening. Nyckelansvarig i Brf. Kalkbrottet är Thomas Malmquist. Du kontaktar Thomas enklast via epost: thomas@brfkalkbrottet.se, eller mobiltelefon 0708-929857.

Uppge namn och lägenhetsnummer i ditt mail. Nycklarna hämtas av resp. medlem hos SafeTeam på Fosievägen 4 i Malmö.

Gemensamhetslokalen

I vårt gememsamma hus på Badvägen 24 finns en större lokal för våra medlemmar att hyra för privata fester i slutet sällskap. Lokalen är fullt utrustad med servis, möbler och serveringsutrustning för ca 40 gäster, samt ljud och bildutrustning. Det finns tillgång till internet för t.ex. åtkomst till Spotify etc.

Klicka här för att boka lokalen.

Bastu

En bastu finns tillgänglig för boende i Brf Kalkbrottet. Bastun med tillhörande dusch och wc, hittar du i vårt gemensamhetshus. För att kunna nyttja bastun, krävs det en bastunyckel. Nyckeln kostar 200:- i engångsavgift, och beställs via mail till info@lokomobilen.se

Läs mer om vår gemensamma bastu samt boka den via det digitala bokningssystemet på Lokomobilens hemsida.

Utemiljö

Föreningen har en avskiljd och trivsam innergård med en öppen gräsmatta, samt en gruslagd plan för en omgång boule. En mindre lekplats med sandlåda samt klätterställning finns på gården. Grillplatser är utplacerade på två ställen utanför gemensamhetslokalen, samt på grusplanen/boulebanan mellan hus 16 och 18.

Garage och Parkering

Under våra 3 hus finns ett stort gemensamt garage med 54 garageplatser för bilar och 4 st MC-platser. Till varje lägenhet hör det 1 garageplats. Ytterligare garageplats kan ev. hyras i mån av tomma platser i garaget. På hela området råder självklart högertrafik.

Det råder parkeringsförbud generellt i Klagshamnsområdet på gator och vägar, så ingen parkering på Badvägen. Dessutom har föreningen bestämt att det är förbjudet att stanna framför öppningarna i murarna utanför varje entré då detta kan försvåra för ett utryckningsfordon.

Gästparkeringen är avsedd endast för personbilar och får endast användas av gäster till de båda föreningarnas och  sköts av Lokomobilens samfällighet. Här gäller samma regler som för Malmö Kommuns parkeringsplatser.  Således är det tillåtet att parkera ett fordon här under max. 24 timmar. Detta gäller även husbilar. Camping på gästparkeringen är inte tillåtet. Parkering i fel körriktning är inte heller tillåtet. Gästparkeringen är alltså inte avsedd för medlemmarna.

Lokomobilen kontaktas via epost; info@lokomobilen.se