Allmänt om föreningen

Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet bildades 2007 och består av 48 lägenheter, med gemensamt underjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet (Kvarteret Lokomobilen) med Brf Stationsparken, ett gemensamhetshus med adress Badvägen 24.

I gemensamhetshuset finns fest/möteslokal, bastu, kontor, soprum samt fastighetsförråd. Särskilda regler ges ut för nyttjande av gemensamhetshuset. Mer information om Kvarteret Lokomobilen hittar du på lokomobilen.se

Bostadsrättsföreningen består av 48 lägenheter fördelade på:

13 st. - 3 Rok på 81 kvm
12 st. - 4 Rok på 113 kvm
11 st. - 3 Rok på 113 kvm
9 st. - 2 Rok på 65 kvm
3 st. - 1 Rok på 42 kvm

Tvätt

Samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

TV, bredband och telefoni

Fiber finns till husen, vilket innebär att det finns bredbandsuttag i alla rum, vari telefoni, TV och bredband levereras. Föreningen har ett avtal med Telia som levererar ett grundutbud på både bredband, TV och telefoni och detta ingår i avgiften. Utrustning, så som gateway och digitalbox, finns i varje lägenhet och tillhör föreningen.

Abonnemanget hos Telia skall sägas upp av säljaren i samband med utflyttning. Först därefter kan ny medlem teckna eget abonnemang, i praktiken ta över, och nu med möjlighet att köpa till extra kanaler i TV-utbudet eller ändra hastigheten på internetuppkopplingen. Detta görs enkelt via Telia 020-202070.

I de fall det förekommer avbrott i tjänsterna pga tekniska problem som står utanför föreningens möjlighet att påverka, får man räkna med att det kan ta upp till 2-3 vardagar att åtgärda.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Alla marklägenheter har dessutom ett redskapsförråd på tomten. Gemensamma utrymmen för cyklar finns i garaget.

Soprum

Soprummen med källsortering finns i gemensamhetshuset, fördelade på två separata soprum. Soprummet längts bort mot Brf Stationsparken är till för mat- & restavfall. Soprummet som är närmast Brf Kalkbrottet är till för papp, tidningar, plast, metall, glas samt mindre elavfall. Kärl där locket inte kan stängas töms inte, så se till så att ni komprimerar soporna så mycket det går. Övrigt avfall får varje medlem själv frakta till återvinningscentralen, ex Sysav i Bunkeflo. Avfallshanteringen är en stor del av våra gemensamma kostnader som täcks via alla medlemmars månadsavgifter. Om vi alla sköter oss kan vi tillsammans hålla nere våra månadsavgifter.

Vår energi och vårt synsätt på miljö

2019-01-02 påbörjades arbetet med att installera solceller på våra 3 tak. Den 18.e mars 2019 startade vi officiellt vår egen produktion av miljövänlig el. Enligt Eon ska vi kunna producera totalt ca 120.000 kWh/år, vilket så här långt ter sig som en underskattning då vi redan vid månadsskiftet maj/juni 2019 producerat nästan 40.000 kWh. De kostnadsbesparingar som detta innebär är betydande. Inköp av el februari t.o.m. april 2019 var 36% lägre än motsvarande period föregående år. Överskottet som vi får under dagen och den ljusa årstiden säljer vi till Eon under dagtid och köper sedan tillbaka det under natten till i stort sett samma pris. Tillsammans med den värmebalansering vi genomförde i slutet av 2018 har vårt sammanlagda energiuttag mätt i kWh minskat med drygt 25% under perioden februari t.o.m. april. Det som är bra för miljön är också bra för föreningen och våra medlemmar. Självklart försörjer även solcellsanläggningen våra laddstationer i garaget med el.

Gemensam el

Sedan januari 2018 har vår förening sk. IMD, (gemensam el). Det innebär att du inte har ett eget elabonnemang, utan det sköts av föreningen för alla medlemmar. Självklart mäter vi förbrukningen i varje lägenhet varje månad. Kostnaden hamnar direkt på din avi för månadsavgiften nästkommande kvartal. Det finns en eftersläpning beroende på att vår förvaltare (Riksbyggen) endast skickar ut avier 4 gånger om året. Den absolut största skillnaden är kostnaden, som är avsevärt mycket lägre än vid personliga abonnemang, ca 50%. Det går att följa sin egen elförbrukning, via internet, dag för dag och timme för timme.

Vid utflyttning innebär det att man måste anmäla sin nya adress till förvaltningen så att den el man förbrukat upp till utflyttningsdagen också betalas av säljaren. Köparen tar vid först på inflyttningsdagen.

Värme och vatten

Sedan oktober 2017 värmer vi våra 3 hus med biogas. Vi var förmodligen en av Malmös första bostadsrättsföreningar, kanske rent av den allra första som aktivt valde biogas redan 2017. Kostnaden för värme, samt kall- och varmvatten ingår i avgiften.

Balkonger och uteplatser

Samtliga lägenheter på plan 2-4 har generösa balkonger i söderläge. Marklägenheterna har en plattsatt uteplats i söderläge. Tomterna till marklägenheterna fortsätter ca. 85 cm utanför långsidorna på förråden, vilket innebär att häckarna tillhör marklägenheterna. Häckarna runt Brf Kalkbrottet klipps dock genom föreningens försorg, 2 gånger om året och får inte överstiga de plank som finns (ca 120 cm).

Nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen

Nycklar och låscylindrar beställs via formuläret på Lokomobilens hemsida. Klickar här för att ta er till beställningssidan. Nycklarna betalas och hämtas själv av er hos SafeTeam på Fosievägen 4 i Malmö, när nyckelansvarig har beställt och meddelat er när beställningen är klar för upphämtning. Glöm inte att ta med legitimation när ni hämtar beställningen hos SafeTeam.

Gemensamhetslokalen

I vårt gememsamma hus på Badvägen 24 finns en större lokal för våra medlemmar att hyra för privata fester i slutet sällskap. Lokalen är fullt utrustad med servis, möbler och serveringsutrustning för ca 40 gäster, samt ljud och bildutrustning. Det finns tillgång till internet för t.ex. åtkomst till Spotify etc.

Klicka här för att boka lokalen.

Bastu

En bastu finns tillgänglig för boende i Brf Kalkbrottet. Bastun med tillhörande dusch och wc, hittar du i vårt gemensamhetshus. För att kunna nyttja bastun, krävs det en bastunyckel. Nyckeln kostar 200:- i engångsavgift, och beställs via mail till

Läs mer om vår gemensamma bastu samt boka den via det digitala bokningssystemet på Lokomobilens hemsida.

Utemiljö

Föreningen har en avskiljd och trivsam innergård med en öppen gräsmatta, samt en gruslagd plan för en omgång boule. En mindre lekplats med sandlåda samt klätterställning finns på gården. Grillplatser är utplacerade på två ställen utanför gemensamhetslokalen, samt på grusplanen/boulebanan mellan hus 16 och 18.

Garage

Under våra 3 hus finns ett stort gemensamt garage med 54 garageplatser för bilar och 4 st MC-platser. Till varje lägenhet finns möjligheten att hyra en garageplats för personbilsregistrerade motorfordon samt motorcyklar i föreningens garage. Om platser är lediga och ingen står i kö, så kan man även hyra en extra garageplats. Det är absolut förbjudet att förvara diverse saker på platsen pga brandsäkerhet. Observera att alla fordon som parkeras i garaget ovillkorligen måste vara försäkrade, vilket även gäller sk. avställda fordon. Är du tveksam om hur du ska hantera detta, kontaktar du enklast någon i styrelsen för mer information. Till varje garageplats hör också en fjärrkontroll till garageporten. Denna tillhör också lägenheten och skall lämnas kvar/över till en ny medlem. Om fjärrkontrollen saknas, bekostas en ny fjärrkontroll av medlemmen själv. Uppsägningstid för garageplats är 3 månader.

Parkering

Det råder parkeringsförbud generellt i Klagshamnsområdet på gator och vägar, så ingen parkering på Badvägen. Dessutom har föreningen bestämt att det är förbjudet att stanna framför öppningarna i murarna utanför varje entré då detta kan försvåra för ett utryckningsfordon.

Gästparkeringen är endast avsedd för personbilar och får bara användas av gäster till de båda föreningarnas och sköts av Lokomobilens samfällighet. På hela området råder självklart högertrafik. Här gäller också samma regler som för Malmö Kommuns parkeringsplatser. Således är det endast tillåtet att parkera ett fordon här under max. 24 timmar. Camping eller övernattning på gästparkeringen är inte tillåtet. Parkering i fel körriktning är inte heller tillåtet. Gästparkeringen är alltså inte avsedd för medlemmarna förutom de 8 numrerade parkeringsplatser som kan hyras av medlemmar via Lokomobilens samfällighet. Du kan läsa mer om detta på Lokomobilens hemsida.

Lokomobilen kontaktas via epost; 

Brf Kalkbrottet reserverar sig för eventuella fel på denna sida eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Brf Kalkbrottet rätten att korrigera detta i efterhand.