Akut behov av hjälp eller kontakt

Sedan tidigare, i april månad 2018, har vi informerat om att det finns en akut mailadress som samtliga styrelsemedlemmar ser i det ögonblick vi får ett mail. Det är brfkalkbrottet@gmail.com. Någon i styrelsen svarar så snart det bara går. Observera dock att detta är endast för akuta frågor och situationer som måste lösas här och nu.…

Gästparkering

Det är återigen dags att förtydliga vilka regler som som gäller för vår gemensamma gästparkering. Precis som namnet säger så är det en GÄSTPARKERING. Vi som är medlem i vår förening betraktas som…..just det medlem. Inte gäst! Vidare gäller att detta är en sk. korttidsparkering där 24 timmars regeln gäller.Alltså max 24 timmar i sträck…

Motioner för 2015

Föreningen brukar ha den årliga stämma till våren och för att styrelsen ska hinna titta på inkommande motioner, så ber vi om att få påminna om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Beståndsdelarna i motionen ska vara: 1. Kort rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. 2. Introduktion – kort beskrivning…

Cykelrensning

Cykelrensning Den 28:e maj kommer vi att rensa upp bland alla parkerade cyklar i samtliga ställ ut med Badvägen. Under vecka 20 kommer samtliga cyklar att märkas upp med vitt tejp. De cyklar som den 28:e maj fortfarande har kvar sin vita tejp-märkning, kommer att anses som ”övergivna” och icke önskvärda av sina tidigare ägare…

Motioner för 2014

Föreningen brukar ha den årliga stämma till våren och för att styrelsen ska hinna titta på inkommande motioner, så ber vi om att få påminna om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Beståndsdelarna i motionen ska vara: 1. Kort rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. 2. Introduktion – kort beskrivning av…