Se över ert brandskydd hemma

Mysiga höstkvällar, en ökad risk för lägenhetsbränder Nu när vi går mot allt kortare dagar och längre nätter brukar vi tända levande ljus och myser lite extra. Tiden är kommen då vi går mot kallare temperaturer, allt mörkare dagar och även stigande elpriser. Allt det kan innebära en ökad användning av levande ljus och andra…

Motioner

Motioner för 2022

Påminnelse Föreningen brukar ha den årliga stämma till våren och för att styrelsen ska hinna titta på inkommande motioner, så ber vi om att få påminna om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 april. Beståndsdelarna i motionen ska vara: 1. Kort rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om. 2. Introduktion – kort…

Stearinljus

Goda råd från Brandskyddsföreningen

Ljus i juletid Jul är ljusens stora högtid. Tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden och orsaken är många gånger de levande ljusen. Ta del av några enkla råd om ljusförnuft i juletid. Ljus överallt Under december tänds många levande ljus, vilket är en bidragande orsak till att det är den mest brand- drabbade månaden…

OVK-resultat

OVK-resultat Köksfläktar Den obligatoriska ventilationskontrollen är nu klar och godkänd. Föreningen fick några få anmärkningar från Energibolaget, företaget som utförde mätningen. De påtalade att vissa lägenheter har köksfläktar som antingen fungerar undermåligt eller inte fungerar alls. Styrelsen vill därför informera alla medlemmar, som har en köksfläkt som inte fungerar ordentligt, att få köksfläkten åtgärdad. Ansvaret…

Höststormarna är på väg

Höststormarna är på väg Årstiden närmar sig med stormsteg då höststormarna anländer. Vi ber därför alla att ta ner era parasoller, partytält etc. Säkra även upp så att utemöbler inte kan flyga iväg innan det börjar blåsa rejält, antingen genom att ta in dem i förrådet eller binda fast dem.

Höststormarna

Höststormarna

Höststormarna Vid den här årstiden så brukar höststormarna anlända. Vi rekommenderar därför alla att ta ner parasoller, partytält etc. Säkra även upp så att utemöbler inte kan flyga iväg innan det väl börjar blåsa rejält, antingen genom att ta in dem i förrådet eller binda fast dem.

noparkering

Gästparkeringen stängs av

Gästparkeringen stängs av Lokomobilens samfällighet vill påminna alla medlemmar om att gästparkeringen är helt avstängd från kl 08:00 den 14:e oktober till 17:00 den 15:e oktober. Under tiden så är det endast tillåtet att köra upp och ner i och ur garagen. Det kommer att sättas upp avspärrningar av TTA redan på morgonen den 14:e…

Information

Lokomobilen informerar

Soprum & Gästparkering Styrelsen för samfälligheten Lokomobilen vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att de regler som vi gemensamt beslutat om för både soprum och gästparkering gäller samtliga medlemmar i våra båda föreningar, Brf Stationsparken och Brf Kalkbrottet, utan några som helst undantag. Alla medlemmar skall sortera sitt avfall/sina sopor efter de anvisningar som finns…

Cykelstyre med vit tejpbit

Cykelrensning

Cykelrensning Vi kommer att rensa upp bland alla parkerade cyklar i samtliga ställ ut med Badvägen samt i våra cykelförråd i garaget. Under vecka 41 kommer samtliga cyklar att märkas upp med vit tejp. De cyklar som den 31:e oktober fortfarande har kvar sin vita tejp-märkning, kommer att anses som ”övergivna” och icke önskvärda av…

Eldflammor

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet Vid den brandrondering som gjordes i vår förening i början av sommaren fick vi en del påpekanden som vi nu vill be alla berörda rätta till. Det gäller vår säkerhet vid brand så det är av stor vikt att vi följer de rekommendationer som gäller och rättar till de påpekande som vi fick. Brandrondering…