Fönsterputsning

Fönsterputsning

Nu är det återigen dags för fönsterputsning. Den 15:e i trappan 16, 19:e i trappa 14 och 20:e augusti i trappa 12 kommer Mats Fönsterputs hit och gör fint lagom till kräftorna och surströmmingen. Fönsterputsning av lägenheten ingår i månadsavgiften FAST det är frivilligt att utnyttja den. Det går således inte att avtala speciella tider…

Stamspolning

Stamspolning

Viktig information om våra avlopp! Måndag 12/8 och tisdag 13/8 kommer Spolarna till föreningen för att utföra underhållsspolning av föreningens avloppsrör samt stammar. De planerar att börjar arbetet ungefär kl 08:15. Det är mycket viktigt att ni ger Spolarna tillträde till lägenheten så att de kan utföra arbetet, då detta är ett led i våra förebyggande insatser för att…

Värmeelementet

Justering av värmen

Förra veckans efterkontroll visade på att vissa radiatorer har för lite vattenflöde och därför måste justeras. Just nu genomför Värmebalans nya beräkningar för att säkerställa att vi verkligen får det resultat vi utlovats, och de kommer att återkomma snarast för att åtgärda detta. I majoriteten av lägenheter har det dock fungerat tillfredsställande så här långt,…

Äntligen ;)

Nu finns en antenn uppsatt på hus nummer 14 för att återigen kunna ta emot radiosignaler via antennuttagen i lägenheterna. Antennen levererar radio till samtliga 3 hus. Nu tar vi återigen in alla kanaler på FM och AM banden. Anslut en koaxialkabel till antennuttaget märkt radio och den andra änden av koaxialkabeln till din radiomottagare….…

Återigen värme i våra hus

Återigen värme i husen

Idag, 2018-09-13, startades återigen värmen efter sommaren. Utetemperaturen, framförallt nattetid, ligger nu på den nivån att det är dags. Under sommaren har vi haft värmen helt avstängd för första gången, vilket möjliggjordes av installationen av delvis ny reglerutrustning i våras. Det har gjort att vår gasförbrukning har varit lägre än någonsin. Jämfört mot sommaren 2017 har…

Golvunderhåll

Erbjudande om golvunderhåll

Mats Meijer, (Mats Fönsterputs), som sköter trappstädning och fönsterputs åt oss erbjuder alla medlemmar underhåll av golven i era lägenheter. Är du intresserad kontaktar du Mats själv för en diskussion för att ta reda på mer. Observera dock att detta är inget som föreningen bekostar, utan detta är ett erbjudande riktat till oss medlemmar från…

Fönsterputsning

Utfall fönsterputs 2018-08-21–23

Nu i veckan fick vi återigen våra fönster putsade i lägenheterna. Vi hoppas att alla ni som väljer att få putsat är nöjda med arbetet. Den här gången valde 10 medlemmar att inte få detta gjort av Mats Fönsterputs. 4 medlemmar valde aktivt att inte få gjort det, och 6 medlemmar var inte hemma. Det…