Stamspolning

Stamspolning

Stamspolning Viktig information om våra avlopp! Nu är det tid för spolning av avloppsledningarna i utvalda lägenheter i föreningen. Spolningen görs i ett förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar. Måndag 23 oktober och tisdag 24 oktober kommer Spolarna till föreningen för att utföra underhållsspolning av föreningens avloppsrör samt stammar. De planerar att börjar arbetet…