Information

Lokomobilen informerar

Soprum & Gästparkering Styrelsen för samfälligheten Lokomobilen vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att de regler som vi gemensamt beslutat om för både soprum och gästparkering gäller samtliga medlemmar i våra båda föreningar, Brf Stationsparken och Brf Kalkbrottet, utan några som helst undantag. Alla medlemmar skall sortera sitt avfall/sina sopor efter de anvisningar som finns…

Soprummen

Nu delar vi upp soprummen Fr.o.m. 2019-12-18, kl. 15:00 flyttas hushållssopor (gröna kärl) samt matavfall (bruna kärl) till ett nytt soprum på andra sidan festlokalen till vänster om bastun. Se skylt på dörren! Vi får då mer plats och förhoppningsvis bättre ordning. Glöm inte att du delar soprum med 95 andra lägenheter och att det även finns kärl längre in i…

Matavfallssortering

Matavfallssortering Det är dags för oss att börja med den obligatoriska matavfallssorteringen. Avfallspåsarna finns att hämta nere i soprummet och fyra nya bruna sopkärl är också på plats. Tänk på att det är en bra idé att lägga en tidning eller papper i botten av påsen och se till så att matavfallet ej är alltför fuktig…

Dags att slänga julgranen!

Dags att slänga julgranen! Nu är det snart dags att göra sig av med julgranen. Tidigare år har vi haft möjlighet att slänga den nere på parkeringsplatsen, men i år så har samfälligheten Lokomobilen valt att ej ta hand om bortforslingen av julgranarna. Vi ber därför att medlemmarna själva ombesörjer bortforsling av sin egen gran.…