God fortsättning & Gott Nytt År

Styrelsen önskar God fortsättning & Gott Nytt År! Styrelsen önskar alla medlemmar god fortsättning och ett Gott Nytt År. Glöm inte att kasta så mycket ni kan i den container som står nere i rondellen. På så vis kan vi hålla kärlen i soprummen på en normal nivå och inte behöva beställa extra tömningar. Containern…

Bokhyllan

Bokhyllan Lokomobilens samfällighet fick ett mejl från en medlem som kom med förslaget att samfälligheten skulle sätta upp en bokhylla nere i ett av våra soprum, där medlemmar i båda föreningarna kunde dela med sig av böcker de inte längre hade glädje av. Styrelsen för samfälligheten tog till sig detta förslag och har nu satt…

Stadgar & ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler I samband med att vi uppdaterade våra stadgar fann vi det också nödvändigt att se över våra ordningsregler. Dessa är nu slutligen godkända av styrelsen och är tillgängliga under Regler här på vår webb. Är du osäker på vad som gäller i vår förening är stadgar och ordningsregler en utomordentlig kvällslektyr. Du hittar…

Medlemsservice

”Medlemsservice”

”Medlemsservice” Som ett led i att förbättra och snabba upp kommunikationen mellan medlemmar och styrelse lanserar vi nu en speciell mailtjänst. Denna är för felanmälan och akuta ärenden och kommer att bevakas av samtliga styrelseledamöter. Vår ambition är att detta ska snabba upp hanteringen av akuta situationer främst beträffande service och tjänster som berör oss…