Stadgar & ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler

I samband med att vi uppdaterade våra stadgar fann vi det också nödvändigt att se över våra ordningsregler. Dessa är nu slutligen godkända av styrelsen och är tillgängliga under Regler här på vår webb. Är du osäker på vad som gäller i vår förening är stadgar och ordningsregler en utomordentlig kvällslektyr. Du hittar våra nya…

Medlemsservice

“Medlemsservice”

Som ett led i att förbättra och snabba upp kommunikationen mellan medlemmar och styrelse lanserar vi nu en speciell mailtjänst. Denna är för felanmälan och akuta ärenden och kommer att bevakas av samtliga styrelseledamöter. Vår ambition är att detta ska snabba upp hanteringen av akuta situationer främst beträffande service och tjänster som berör oss alla.…

Fönsterputsning

Fönsterna putsas inför julen i slutet av november

Nu är det återigen dags för fönsterputsning. Den 27:e, 28:e och 29:e november  kommer Mats Fönsterputs hit och gör fint lagom till 1:a advent och ljusstakarnas och julpyntets utplacering Fönsterputsning av lägenheten ingår i månadsavgiften FAST det är frivilligt att utnyttja den. Det går således inte att avtala speciella tider med Mats Fönsterputs utan det…

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Vi i styrelsen har haft ett tämligen hektisk år med underhåll av vår utemiljö, tätning av garage och ommålning, samt såklart ett antal omförhandlingar för att få till en extra god kostnadskontroll och därmed också sänkta kostnader generellt, som ni självklart noterar i…

Fönsterputsning

Fönsterputs innan jul

Nu är det färdigförhandlat om ett avtal för föreningen som inkluderar trappstädning 1 gång /vecka, puts av fönster i gallerigångarna på samtliga hus 1 gång/per år, entrédörrar framsida och baksida 1 gång /år, samt inte minst fönsterputs av alla fönster i våra lägenheter och inglasade  balkong 3 gånger per år. Fönsterputsningen i lägenheten ingår i…

Utemiljön

Äntligen är vi klara med underhållet av utemiljön

Underhållsarbetet av föreningens utemiljö är i stort sätt klart. Det återstår några få byten av balkar och överliggare i gångarna mellan våra hus, samt att byta till tryckimpregnerat virke över garagenedfarten. Det har tyvärr tagit betydligt längre tid än beräknat och har också tydliggjort behovet av att samarbeta inom vår föreningen, vilket har stor förbättringspotential. Nästa…

Festkommitén

Trivselgrupp i samfälligheten Lokomobilen

Vi vill återigen påminna om att det numera finns en liten festkommitté/trivselgrupp i vår gemensamhetsförening. Den består av Petra Skoog från Brf Stationsparken och Ann Malmquist från Brf Kalkbrottet. Petra och Ann har redan genomfört midsommarfirande och en kräftskiva för de båda föreningarna och mer är på gång. Har du tips till Ann och Petra…