Stadgar & ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler I samband med att vi uppdaterade våra stadgar fann vi det också nödvändigt att se över våra ordningsregler. Dessa är nu slutligen godkända av styrelsen och är tillgängliga under Regler här på vår webb. Är du osäker på vad som gäller i vår förening är stadgar och ordningsregler en utomordentlig kvällslektyr. Du hittar…

Medlemsservice

”Medlemsservice”

”Medlemsservice” Som ett led i att förbättra och snabba upp kommunikationen mellan medlemmar och styrelse lanserar vi nu en speciell mailtjänst. Denna är för felanmälan och akuta ärenden och kommer att bevakas av samtliga styrelseledamöter. Vår ambition är att detta ska snabba upp hanteringen av akuta situationer främst beträffande service och tjänster som berör oss…

Fönsterputsning

Fönsterputs innan jul

Fönsterputs innan jul Nu är det färdigförhandlat om ett avtal för föreningen som inkluderar trappstädning 1 gång /vecka, puts av fönster i gallerigångarna på samtliga hus 1 gång/per år, entrédörrar framsida och baksida 1 gång /år, samt inte minst fönsterputs av alla fönster i våra lägenheter och inglasade  balkong 3 gånger per år. Fönsterputsningen i…

Utemiljön

Äntligen är vi klara med underhållet av utemiljön

Underhållsarbetet är klart Underhållsarbetet av föreningens utemiljö är i stort sätt klart. Det återstår några få byten av balkar och överliggare i gångarna mellan våra hus, samt att byta till tryckimpregnerat virke över garagenedfarten. Det har tyvärr tagit betydligt längre tid än beräknat och har också tydliggjort behovet av att samarbeta inom vår föreningen, vilket har…