Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 17 maj 2022, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Dagordning a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet f)…

Valberedningen söker nya medlemmar

Valberedningen söker nya medlemmar Årsstämman i Brf Kalkbrottet närmar sig och då 4st står inför eventuellt omval behöver vi nya medlemmar till styrelsen. Alla ni som är intresserade av att vara med och påverka er boendemiljö samt delta i styrelsearbetet är välkomna att höra av sig till valberedningen. Mikael Sundberg Tel: 0790-770657 Epost:

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 På grund av den pågående pandemin så tvingas vi att tänka om vad gäller årsstämman 2021. Vi måste följa pandemilagen vilket innebär att vi tyvärr inte kan hålla en fysisk stämma i lokalen som vi brukar. Pandemilagen tillåter i dagsläget endast 8 personer i samma lokal vilket gör det omöjligt för oss att…

medlemsinformation

Medlemsinformation

Nu slutar vi skövla skogen för vår medlemsinformation! Fr.o.m. 2020-08-01 slutar vi skicka ut medlemsinformation på papper mer än i särskilda undantagsfall. På vår hemsida som du besöker just nu finns allt du behöver veta om vår förening, men om du nu skulle sakna något så hör du bara av dig till någon av oss…

Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack till Bengt-Olle och Zoran Bengt-Olle Fellert och Zoran Trajkovic som har suttit i styrelsen under det gångna året väljer nu att lämna sina uppdrag. Styrelsen vill tacka er för ert engagemang och den drivkraft som ni har haft. Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans med er och vi, samt föreningen, är väldigt…

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, Tid: Onsdagen den 10 juni 2020, kl.19:00 Plats: Meddelas senare Dagordning: Enligt nya stadgar §59 Under rådande Covid-19 pandemi kan vi inte i nuläget bestämma var exakt vi kommer att hålla stämman. Det är helt avhängigt hur många som anmäler att de kommer att delta.…

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 Onsdagen 2020-04-22, kl 19:00 är det dags för årsstämma i vår Bostadsrättsförening. Kallelse med agenda kommer att skickas ut i god tid innan. Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda absolut senast 2020-03-31 för att finnas med på agendan. Lämpligast läggs dessa i brevlådan på gemensamhetshuset eller skickas till . Som vanligt ”spiser vi…