Årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 14 maj 2024, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Av styrelsen hänskjutna frågor Fråga om antagande av nya stadgar (första beslutet) Den 1 januari 2023 skedde en del ändringar i bostadsrättslagen. Med anledning av detta föreslår styrelsen att föreningsstämman antar…

Valberedningen söker nya medlemmar

Nytt år, ny årsstämma! Den ordinarie årsstämman i Brf Kalkbrottet närmar sig och valberedningen har påbörjat sitt arbete och söker nu efter engagerade personer som vill ställa upp och bidra till vår förening. Eftersom vår valberedare Mikael flyttar inom kort, så behöver föreningen minst en person som vill ställa upp som valberedare. Om du är…

God fortsättning & Gott Nytt År

Styrelsen önskar God fortsättning & Gott Nytt År! Styrelsen önskar alla medlemmar god fortsättning och ett Gott Nytt År. Glöm inte att kasta så mycket ni kan i den container som står nere i rondellen. På så vis kan vi hålla kärlen i soprummen på en normal nivå och inte behöva beställa extra tömningar. Containern…

Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack för engagemanget! Bengt Cederblad, Niklas Axelsson och Joakim Larsson som har suttit i styrelsen under det gångna året valde före stämman den 10 maj att lämna sina uppdrag. Styrelsen och föreningen vill tacka er för era insatser i vår förening. /Styrelsen

Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 10 maj 2023, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Dagordning a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet f)…

Valberedningen söker nya medlemmar

Nytt år, ny årsstämma! Årsstämman i Brf Kalkbrottet närmar sig och då minst 3 st står antingen inför omval eller hoppar av sitt nuvarande uppdrag behöver vi nya medlemmar till styrelsen. Alla ni som är intresserade av att vara med och påverka er boendemiljö samt delta i styrelsearbetet är välkomna att höra av sig till…

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 17 maj 2022, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Dagordning a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet f)…

Valberedningen söker nya medlemmar

Valberedningen söker nya medlemmar Årsstämman i Brf Kalkbrottet närmar sig och då 4st står inför eventuellt omval behöver vi nya medlemmar till styrelsen. Alla ni som är intresserade av att vara med och påverka er boendemiljö samt delta i styrelsearbetet är välkomna att höra av sig till valberedningen. Mikael Sundberg Tel: 0790-770657 Epost: