Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack för engagemanget! Bengt Cederblad, Niklas Axelsson och Joakim Larsson som har suttit i styrelsen under det gångna året valde före stämman den 10 maj att lämna sina uppdrag. Styrelsen och föreningen vill tacka er för era insatser i vår förening. /Styrelsen

Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 10 maj 2023, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Dagordning a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet f)…

Valberedningen söker nya medlemmar

Nytt år, ny årsstämma! Årsstämman i Brf Kalkbrottet närmar sig och då minst 3 st står antingen inför omval eller hoppar av sitt nuvarande uppdrag behöver vi nya medlemmar till styrelsen. Alla ni som är intresserade av att vara med och påverka er boendemiljö samt delta i styrelsearbetet är välkomna att höra av sig till…

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 17 maj 2022, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Dagordning a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet f)…

Valberedningen söker nya medlemmar

Valberedningen söker nya medlemmar Årsstämman i Brf Kalkbrottet närmar sig och då 4st står inför eventuellt omval behöver vi nya medlemmar till styrelsen. Alla ni som är intresserade av att vara med och påverka er boendemiljö samt delta i styrelsearbetet är välkomna att höra av sig till valberedningen. Mikael Sundberg Tel: 0790-770657 Epost:

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 På grund av den pågående pandemin så tvingas vi att tänka om vad gäller årsstämman 2021. Vi måste följa pandemilagen vilket innebär att vi tyvärr inte kan hålla en fysisk stämma i lokalen som vi brukar. Pandemilagen tillåter i dagsläget endast 8 personer i samma lokal vilket gör det omöjligt för oss att…

medlemsinformation

Medlemsinformation

Nu slutar vi skövla skogen för vår medlemsinformation! Fr.o.m. 2020-08-01 slutar vi skicka ut medlemsinformation på papper mer än i särskilda undantagsfall. På vår hemsida som du besöker just nu finns allt du behöver veta om vår förening, men om du nu skulle sakna något så hör du bara av dig till någon av oss…