Kallelse till Extra Stämma 2018-11-21

Härmed kallas samtliga medlemmar till extra stämma. Stämman kommer att behandla vår installation av solpanel för solenergi under 1:a kvartalet 2019. Styrelsen har arbetet med detta projekt i drygt 3 år och nu är vi framme vid att ta det finala steget och installera solpaneler på samtliga våra 3 tak. Vi kommer genom detta att…

Extra stämma 2018-11-21

Härmed kallar styrelsen till extra stämma onsdagen 2018-11-21, kl 19:00. Styrelsen har under de senaste åren aktivt arbetat med driftekonomin i vår förening. Detta har så här långt bla. lett fram till följande: Byte från Naturgas till Biogas Ny förbättrad reglerutrustning för uppvärmningen Ett mer miljövänlig system för belysningen i garaget samt successivt utbyte av…

Akuthjälp

Akut behov av hjälp eller kontakt

Sedan tidigare, i april månad 2018, har vi informerat om att det finns en akut mailadress som samtliga styrelsemedlemmar ser i det ögonblick vi får ett mail. Det är brfkalkbrottet@gmail.com. Någon i styrelsen svarar så snart det bara går. Observera dock att detta är endast för akuta frågor och situationer som måste lösas här och nu.…

Beslutsklubban

Stämman för verksamhetsåret 2017

Det var onekligen glädjande att se så många på vår stämma 2018-04-23. 36 närvarande medlemmar och en fullmakt… Väldigt trevligt! Vi hopppas också att året smørrebrøde smakade lika bra som fjolårets. Det lät som om ni alla hade trevligt och hade likadana samtal och diskussioner. Styrelsen, som ni valde på stämman, vill passa på att…

Kallelse till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2017

Kallelse stämma kalkbrottet 2018 Härmed inbjudes samtliga medlemmar till Årsstämma för Brf. Kalkbrottet. Stämman äger rum 2018-04-23 kl. 19:00 i Festlokalen. Ni kommer att erhålla en detaljerad agenda i brevlådan. Förutom verksamhetsåret 2017 ska vi även fatta beslut nummer 2 om stadgeändringar. Ev. motioner läggs som vanligt i brevlådan på Gemensamhetshuset och vi vill ha…

Fönsterputsning

Fönsterna putsas inför julen i slutet av november

Nu är det återigen dags för fönsterputsning. Den 27:e, 28:e och 29:e november  kommer Mats Fönsterputs hit och gör fint lagom till 1:a advent och ljusstakarnas och julpyntets utplacering Fönsterputsning av lägenheten ingår i månadsavgiften FAST det är frivilligt att utnyttja den. Det går således inte att avtala speciella tider med Mats Fönsterputs utan det…

Tack

På stämman glömde vi dessvärre bort…..

……..att tacka avgående styrelseledamöter och internrevisor som valt att lämna sina uppdrag efter många år. Tack Anita Jensen, Johan Abrahamsson, Urve Avasalu, Jonas Andersson och sist men inte minst Ingrid Wiberg. Ni har under flera år bidragit med ett stort engagemang och intresse så att vår förening är där vi är idag. Den nya styrelsen…

Nyheter

Nyheter från styrelsen

Vi har nu startat projekt gemensam el. Vi har tagit in 2 offerter och väntar på en 3:e. Parallellt med detta har vi gått över till Biogas från Naturgas, vilket innebär en kostnadsreduktion på ca. 90-100 tkr per år för uppvärmningen. Den kostnadsreduktionen avser vi att sätta i projektet Gemensam El. Vilket innebär att extra…