Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack till Bengt-Olle och Zoran Bengt-Olle Fellert och Zoran Trajkovic som har suttit i styrelsen under det gångna året väljer nu att lämna sina uppdrag. Styrelsen vill tacka er för ert engagemang och den drivkraft som ni har haft. Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans med er och vi, samt föreningen, är väldigt…

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämmaMedlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, Tid: Onsdagen den 10 juni 2020, kl.19:00 Plats: Meddelas senare Dagordning: Enligt nya stadgar §59 Under rådande Covid-19 pandemi kan vi inte i nuläget bestämma var exakt vi kommer att hålla stämman. Det är helt avhängigt hur många som anmäler att de kommer att delta. Våra…

Årsstämma 2020

Onsdagen 2020-04-22, kl 19:00 är det dags för årsstämma i vår Bostadsrättsförening. Kallelse med agenda kommer att skickas ut i god tid innan. Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda absolut senast 2020-03-31 för att finnas med på agendan. Lämpligast läggs dessa i brevlådan på gemensamhetshuset eller skickas till admin@brfkalkbrottet.se. Som vanligt ”spiser vi danske smørrebrød…

Kallelse till Extra Stämma 2018-11-21

Härmed kallas samtliga medlemmar till extra stämma. Stämman kommer att behandla vår installation av solpanel för solenergi under 1:a kvartalet 2019. Styrelsen har arbetet med detta projekt i drygt 3 år och nu är vi framme vid att ta det finala steget och installera solpaneler på samtliga våra 3 tak. Vi kommer genom detta att…

Extra stämma 2018-11-21

Härmed kallar styrelsen till extra stämma onsdagen 2018-11-21, kl 19:00. Styrelsen har under de senaste åren aktivt arbetat med driftekonomin i vår förening. Detta har så här långt bla. lett fram till följande: Byte från Naturgas till Biogas Ny förbättrad reglerutrustning för uppvärmningen Ett mer miljövänlig system för belysningen i garaget samt successivt utbyte av…

Akuthjälp

Akut behov av hjälp eller kontakt

Sedan tidigare, i april månad 2018, har vi informerat om att det finns en akut mailadress som samtliga styrelsemedlemmar ser i det ögonblick vi får ett mail. Det är brfkalkbrottet@gmail.com. Någon i styrelsen svarar så snart det bara går. Observera dock att detta är endast för akuta frågor och situationer som måste lösas här och nu.…

Beslutsklubban

Stämman för verksamhetsåret 2017

Det var onekligen glädjande att se så många på vår stämma 2018-04-23. 36 närvarande medlemmar och en fullmakt… Väldigt trevligt! Vi hopppas också att året smørrebrøde smakade lika bra som fjolårets. Det lät som om ni alla hade trevligt och hade likadana samtal och diskussioner. Styrelsen, som ni valde på stämman, vill passa på att…

Kallelse till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2017

Kallelse stämma kalkbrottet 2018 Härmed inbjudes samtliga medlemmar till Årsstämma för Brf. Kalkbrottet. Stämman äger rum 2018-04-23 kl. 19:00 i Festlokalen. Ni kommer att erhålla en detaljerad agenda i brevlådan. Förutom verksamhetsåret 2017 ska vi även fatta beslut nummer 2 om stadgeändringar. Ev. motioner läggs som vanligt i brevlådan på Gemensamhetshuset och vi vill ha…