Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 På grund av den pågående pandemin så tvingas vi att tänka om vad gäller årsstämman 2021. Vi måste följa pandemilagen vilket innebär att vi tyvärr inte kan hålla en fysisk stämma i lokalen som vi brukar. Pandemilagen tillåter i dagsläget endast 8 personer i samma lokal vilket gör det omöjligt för oss att…

medlemsinformation

Medlemsinformation

Nu slutar vi skövla skogen för vår medlemsinformation! Fr.o.m. 2020-08-01 slutar vi skicka ut medlemsinformation på papper mer än i särskilda undantagsfall. På vår hemsida som du besöker just nu finns allt du behöver veta om vår förening, men om du nu skulle sakna något så hör du bara av dig till någon av oss…

Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack till Bengt-Olle och Zoran Bengt-Olle Fellert och Zoran Trajkovic som har suttit i styrelsen under det gångna året väljer nu att lämna sina uppdrag. Styrelsen vill tacka er för ert engagemang och den drivkraft som ni har haft. Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans med er och vi, samt föreningen, är väldigt…

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, Tid: Onsdagen den 10 juni 2020, kl.19:00 Plats: Meddelas senare Dagordning: Enligt nya stadgar §59 Under rådande Covid-19 pandemi kan vi inte i nuläget bestämma var exakt vi kommer att hålla stämman. Det är helt avhängigt hur många som anmäler att de kommer att delta.…

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 Onsdagen 2020-04-22, kl 19:00 är det dags för årsstämma i vår Bostadsrättsförening. Kallelse med agenda kommer att skickas ut i god tid innan. Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda absolut senast 2020-03-31 för att finnas med på agendan. Lämpligast läggs dessa i brevlådan på gemensamhetshuset eller skickas till . Som vanligt ”spiser vi…

Extra stämma 2018-11-21

Extra stämma 2018-11-21 Härmed kallar styrelsen till extra stämma onsdagen 2018-11-21, kl 19:00. Styrelsen har under de senaste åren aktivt arbetat med driftekonomin i vår förening. Detta har så här långt bla. lett fram till följande: Byte från Naturgas till BiogasNy förbättrad reglerutrustning för uppvärmningenEtt mer miljövänlig system för belysningen i garaget samt successivt utbyte…

Akuthjälp

Akut behov av hjälp eller kontakt

Akut behov av hjälp eller kontakt Sedan tidigare, i april månad 2018, har vi informerat om att det finns en akut mailadress som samtliga styrelsemedlemmar ser i det ögonblick vi får ett mail. Det är Någon i styrelsen svarar så snart det bara går. Observera dock att detta är endast för akuta frågor och…

Beslutsklubban

Stämman för verksamhetsåret 2017

Stämman för verksamhetsåret 2017 Det var onekligen glädjande att se så många på vår stämma 2018-04-23 – 36 närvarande medlemmar och en fullmakt… Väldigt trevligt! Vi hopppas också att året smørrebrøde smakade lika bra som fjolårets. Det lät som om ni alla hade trevligt och hade likadana samtal och diskussioner. Styrelsen, som ni valde på…