Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 Onsdagen 2020-04-22, kl 19:00 är det dags för årsstämma i vår Bostadsrättsförening. Kallelse med agenda kommer att skickas ut i god tid innan. Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda absolut senast 2020-03-31 för att finnas med på agendan. Lämpligast läggs dessa i brevlådan på gemensamhetshuset eller skickas till . Som vanligt ”spiser vi…

Extra stämma 2018-11-21

Extra stämma 2018-11-21 Härmed kallar styrelsen till extra stämma onsdagen 2018-11-21, kl 19:00. Styrelsen har under de senaste åren aktivt arbetat med driftekonomin i vår förening. Detta har så här långt bla. lett fram till följande: Byte från Naturgas till BiogasNy förbättrad reglerutrustning för uppvärmningenEtt mer miljövänlig system för belysningen i garaget samt successivt utbyte…

Akuthjälp

Akut behov av hjälp eller kontakt

Akut behov av hjälp eller kontakt Sedan tidigare, i april månad 2018, har vi informerat om att det finns en akut mailadress som samtliga styrelsemedlemmar ser i det ögonblick vi får ett mail. Det är Någon i styrelsen svarar så snart det bara går. Observera dock att detta är endast för akuta frågor och…

Beslutsklubban

Stämman för verksamhetsåret 2017

Stämman för verksamhetsåret 2017 Det var onekligen glädjande att se så många på vår stämma 2018-04-23 – 36 närvarande medlemmar och en fullmakt… Väldigt trevligt! Vi hopppas också att året smørrebrøde smakade lika bra som fjolårets. Det lät som om ni alla hade trevligt och hade likadana samtal och diskussioner. Styrelsen, som ni valde på…

Kallelse till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2017

Kallelse till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2017 Kallelse stämma kalkbrottet 2018 Härmed inbjudes samtliga medlemmar till Årsstämma för Brf. Kalkbrottet. Stämman äger rum 2018-04-23 kl. 19:00 i Festlokalen. Ni kommer att erhålla en detaljerad agenda i brevlådan. Förutom verksamhetsåret 2017 ska vi även fatta beslut nummer 2 om stadgeändringar. Ev. motioner läggs som vanligt i…

Tack

På stämman glömde vi dessvärre bort…..

På stämman glömde vi dessvärre bort… ….att tacka avgående styrelseledamöter och internrevisor som valt att lämna sina uppdrag efter många år. Tack Anita Jensen, Johan Abrahamsson, Urve Avasalu, Jonas Andersson och sist men inte minst Ingrid Wiberg. Ni har under flera år bidragit med ett stort engagemang och intresse så att vår förening är där…

Nyheter

Nyheter från styrelsen

Information om nya projekt Vi har nu startat projekt gemensam el. Vi har tagit in 2 offerter och väntar på en 3:e. Parallellt med detta har vi gått över till Biogas från Naturgas, vilket innebär en kostnadsreduktion på ca. 90-100 tkr per år för uppvärmningen. Den kostnadsreduktionen avser vi att sätta i projektet Gemensam El.…