Kallelse till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2017

Kallelse till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2017 Kallelse stämma kalkbrottet 2018 Härmed inbjudes samtliga medlemmar till Årsstämma för Brf. Kalkbrottet. Stämman äger rum 2018-04-23 kl. 19:00 i Festlokalen. Ni kommer att erhålla en detaljerad agenda i brevlådan. Förutom verksamhetsåret 2017 ska vi även fatta beslut nummer 2 om stadgeändringar. Ev. motioner läggs som vanligt i…

Tack

På stämman glömde vi dessvärre bort…..

På stämman glömde vi dessvärre bort… ….att tacka avgående styrelseledamöter och internrevisor som valt att lämna sina uppdrag efter många år. Tack Anita Jensen, Johan Abrahamsson, Urve Avasalu, Jonas Andersson och sist men inte minst Ingrid Wiberg. Ni har under flera år bidragit med ett stort engagemang och intresse så att vår förening är där…

Nyheter

Nyheter från styrelsen

Information om nya projekt Vi har nu startat projekt gemensam el. Vi har tagit in 2 offerter och väntar på en 3:e. Parallellt med detta har vi gått över till Biogas från Naturgas, vilket innebär en kostnadsreduktion på ca. 90-100 tkr per år för uppvärmningen. Den kostnadsreduktionen avser vi att sätta i projektet Gemensam El.…

Fönsterputsning

Fönsterputs innan jul

Fönsterputs innan jul Nu är det färdigförhandlat om ett avtal för föreningen som inkluderar trappstädning 1 gång /vecka, puts av fönster i gallerigångarna på samtliga hus 1 gång/per år, entrédörrar framsida och baksida 1 gång /år, samt inte minst fönsterputs av alla fönster i våra lägenheter och inglasade  balkong 3 gånger per år. Fönsterputsningen i…