Ny ordförande

Ny ordförande i föreningen Ordförande Cristian Lazar flyttar från vår bostadsrättsförening den siste september och avgår därmed som ordförande. Johnny Ring träder in som ordförande, Johan Johannesson som vice ordförande och Tomas Fjellberg intar rollen som ledamot istället för suppleant. Detta gäller fram tills nästa årsstämma 2014. /Styrelsen