Tack

Styrelsen vill tacka…

Tack för engagemanget! Bengt Cederblad, Niklas Axelsson och Joakim Larsson som har suttit i styrelsen under det gångna året valde före stämman den 10 maj att lämna sina uppdrag. Styrelsen och föreningen vill tacka er för era insatser i vår förening. /Styrelsen