Årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Brf Kalkbrottet kallas till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 14 maj 2024, kl 19:00 Plats: Gemensamhetslokalen, Badvägen 24, Klagshamn Av styrelsen hänskjutna frågor Fråga om antagande av nya stadgar (första beslutet) Den 1 januari 2023 skedde en del ändringar i bostadsrättslagen. Med anledning av detta föreslår styrelsen att föreningsstämman antar…