Vårt miljöarbete fortsätter

Nya LED-armaturer och våra solceller Det är med stolthet som styrelsen kan rapportera om vår bostadsrättsförenings framsteg när det gäller miljövänliga initiativ. Trots den mörka tiden på året kan man se ett ljus i mörkret genom vårt arbete med miljöeffektiviseringen som vi har gjort som exempelvis att dra nytta av solenergi. Våra solceller har under…

Miljötänk

Uppdatering av solenergi-produktion

Hur mycket har våra solpaneler producerat? Brf Kalkbrottet har framgångsrikt utnyttjat solenergi genom sina solpaneler. Sedan installationen har våra paneler genererat en imponerande mängd energi, totalt 619,26 megawattimmar (MWh) hittills. Den miljövänliga energiproduktionen från solpanelerna har resulterat i flera betydande fördelar för miljön och samhället. Det imponerande energiproduktionsresultatet motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 328,21…

Informationsmöte om våra batterier

Eon informerar Den 4 maj kl 17:00 kommer Eon till föreningen för att hålla ett informationsmöte om de nyinstallerade batterierna i garaget. Alla medlemmar är varmt välkomna ner i gemensamhetslokalen på Badvägen 24. Det bjuds på kaffe och kaka ☕️ 🍪 så kom gärna ner, lyssna och ställ en massa frågor om vad det innebär…

En miljövänlig Brf

Miljöintyg Brf Kalkbrottet fortsätter arbetet med att vara en så miljövänlig bostadsrättsförening som möjligt. Till dags dato har föreningens solpaneler producerat 396.982 kWh. Vår besparing på miljön motsvara utsläppen från att köra en bil 854.455 km eller 212,93 tons CO2 utsläpp eller 5459 träd som inte behövts avverka. Den 18:e mars 2019 startade vi officiellt vår…

Våra solpaneler från ovan

Vår solenergianläggning

Hur mår och hur betydelsefull är vår solenergianläggning?2019-03-18 var första dagen som våra 3 anläggningar på taket började leverera el till oss. Den noggranne kommer ihåg att onsdagen den 2:e januari 2019 startade vi med installationsarbetet på taken och exakt 29 dagar senare 2019-01-31 var arbetet utomhus avklarat och panelerna på plats. Därefter gjordes allt…

Solpanelerna på taken

Vår energi och vårt synsätt på miljö

Vår energi och vårt synsätt på miljö 2019-01-02 påbörjades arbetet med att installera solceller på våra 3 tak. Den 18.e mars 2019 startade vi officiellt vår egen produktion av miljövänlig el. Enligt Eon ska vi kunna producera totalt ca 120.000 kWh/år, vilket så här långt ter sig som en underskattning då vi redan vid månadsskiftet…

Nu är installationerna på taken klara

Nu är installationerna på taken klara Idag fredag 2018-02-08 monterades ställningen ner från hus 16 då alla solpanelerna på taken är på plats. De 2 följande veckorna kommer alla elinstallationer att göras och monitorer som visar vårt eget kraftverks elproduktion skall monteras i entréerna. På hus 12 har vi redan producerat 8 kWh då de…

Solpanelerna på taken

Installation av solceller

Installation av solceller Redan 2019-01-02 startar Eon arbetet att montera panelerna på taken. De startar med hus 12, som beräknas vara klart i mitten av januari. Därefter fortsätter de direkt till hus 14 som beräknas vara klart vid månadsskiftet januari/februari. De avslutar med 16 som startar runt den 1:a februari. Eon kommer att behöva montera en…