En miljövänlig Brf

Miljöintyg Brf Kalkbrottet fortsätter arbetet med att vara en så miljövänlig bostadsrättsförening som möjligt. Till dags dato har föreningens solpaneler producerat 396.982 kWh. Vår besparing på miljön motsvara utsläppen från att köra en bil 854.455 km eller 212,93 tons CO2 utsläpp eller 5459 träd som inte behövts avverka. Den 18:e mars 2019 startade vi officiellt vår…