Miljötänk

Uppdatering av solenergi-produktion

Hur mycket har våra solpaneler producerat? Brf Kalkbrottet har framgångsrikt utnyttjat solenergi genom sina solpaneler. Sedan installationen har våra paneler genererat en imponerande mängd energi, totalt 619,26 megawattimmar (MWh) hittills. Den miljövänliga energiproduktionen från solpanelerna har resulterat i flera betydande fördelar för miljön och samhället. Det imponerande energiproduktionsresultatet motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 328,21…