tv-antenn

Äntligen ;)

Äntligen 😉 Nu finns en antenn uppsatt på hus nummer 14 för att återigen kunna ta emot radiosignaler via antennuttagen i lägenheterna. Antennen levererar radio till samtliga 3 hus. Nu tar vi återigen in alla kanaler på FM och AM banden. Anslut en koaxialkabel till antennuttaget märkt radio och den andra änden av koaxialkabeln till…

Extra stämma 2018-11-21

Extra stämma 2018-11-21 Härmed kallar styrelsen till extra stämma onsdagen 2018-11-21, kl 19:00. Styrelsen har under de senaste åren aktivt arbetat med driftekonomin i vår förening. Detta har så här långt bla. lett fram till följande: Byte från Naturgas till BiogasNy förbättrad reglerutrustning för uppvärmningenEtt mer miljövänlig system för belysningen i garaget samt successivt utbyte…

Akuthjälp

Akut behov av hjälp eller kontakt

Akut behov av hjälp eller kontakt Sedan tidigare, i april månad 2018, har vi informerat om att det finns en akut mailadress som samtliga styrelsemedlemmar ser i det ögonblick vi får ett mail. Det är Någon i styrelsen svarar så snart det bara går. Observera dock att detta är endast för akuta frågor och…

Frågor & svar

Frågor och svar om värmen i husen

Frågor och svar om värmen i husen I brytningstiden mellan sommar och vinter är det många medlemmar som hör av sig angående värmen i lägenheten. Här får du svar på de vanligaste frågorna: När sätts värmen igång?Värmesystemet är inställt att gå igång när temperaturen ligger stabilt under en viss temperatur. Beroende på förutsättningarna går värmen…

Föntserputsning

Utfall fönsterputs 2018-08-21–23

Utfall fönsterputs 2018-08-21–23 Nu i veckan fick vi återigen våra fönster putsade i lägenheterna. Vi hoppas att alla ni som väljer att få putsat är nöjda med arbetet. Den här gången valde 10 medlemmar att inte få detta gjort av Mats Fönsterputs. 4 medlemmar valde aktivt att inte få gjort det, och 6 medlemmar var…

energikonsumtion

El & Gas jan-juli

El & Gas jan-juli För första gången publicerar vi hur vår energikonsumtion utvecklats så här långt i år. Förhoppningsvis bidrar det till en ökad förståelse för hur utomhustemperaturen påverkar våra boendekostnader. Datan är en jämförelse mellan åren 2016-2018 Som ni alla kan se hade vi en förhållandevis kall mars månad men också på senare tid…