Villkorsbilaga för bostadsrättstillägg

Beskrivning Här är villkorsdetaljerna på bostadsrättstillägget som föreningen har tecknat genom IF åt alla medlemmar. Ladda ner filen som PDF genom att klicka på knappen längre ner på sidan. Innehåll Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Vad som är försäkrat Försäkringens omfattning Försäkringsbelopp Självrisk Säkerhetsföreskrifter Den försäkrades skyldigheter vid skada Skadevärderings-…