Årskostnad per lägenhet

Pajdiagram som visar årskostnaden till Lokomobilen per lägenhet.