Maria Turvin

Ordförande
Badvägen 16
0736-557524

Bengt Cederblad

Vice ordförande
Badvägen 14
0706-211551

Thomas Malmquist

Sekreterare
Badvägen 14
0708-929857

Catherine Fayoumi

Ledamot
Badvägen 12
0738-952800

Johnny Ring

Ledamot
Badvägen 12
0738-218121

Niklas Axelsson

Suppleant
Badvägen 12
0708-488111

Joakim Larsson

Suppleant
Badvägen 12
0768-999360

Antje Lühmann

Suppleant
Badvägen 14
0764-203522

Daniel Ljungberg

Suppleant
Badvägen 16
0708-696178

Håkan Skanum

Ordförande
Badvägen 16
0701-468107