Hjärtstartare

Hjärtstartare Vår samfällighetsförening, Lokomobilen, har installerat en hjärtstartare i miljörummet (närmast brf Stationsparken). Instruktioner finns på hjärtstartaren. Läs gärna nedanstående kortfattade information för att vara förberedd – när det händer: • Vid hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt- lungräddning. • Starta hjärtstartaren så snart den finns tillgänglig. • Fäst elektroderna på bröstkorgen, när båda är…