container

Container över helgerna

Julsopor Från 2022-12-23 t.o.m. 2023-01-09 kommer det finns en container uppställd vid rondellen. Containern töms 1 gång, under tiden som den står här. Använd gärna containern i första hand. Container får endast innehålla Brännbart avfall (tidningspapper, kartonger, plast) och Träavfall (exempelvis den uttjänta julgranen). Containern får inte innehålla Farligt avfall, Hushållsavfall, Elektronik eller Tryckimpregnerat trä. Vänligen respektera ovanstående,…