container

Container över helgerna

Julsopor Från 2023-12-22 t.o.m. 2024-01-08 kommer det finns en container uppställd vid rondellen. Containern töms 1 gång, under tiden som den står här. Använd gärna containern i första hand. Container får endast innehålla brännbart avfall (tidningspapper, kartonger, plast) och träavfall (exempelvis den uttjänta julgranen). Containern får inte innehålla farligt avfall, hushållsavfall, elektronik eller tryckimpregnerat trä.…