Avloppet

Avloppen i våra 3 hus

Avloppen i våra 3 hus Vi har nu genomfört en omfattande besiktning med filmning i ett antal lägenheter i föreningens hus nr 12. Filmningarna visa, förutom fel och brister, på fall och rörkopplingar även på att avloppen innehåller onormalt stora rester av fett och andra ämnen, som definitivt inte bör finnas i ett avlopp. Filmningarna…